Készülnek a IX. és X. dűlőben kiépülő ivóvízhálózat tervei

Michl József polgármester és dr. Varga András önkormányzati képviselő kezdeményezésére tartottak tervezési egyeztetést és szemlét az újhegyi városrészben március 8-án.

Újhegyben több területen is zajlik ivóvíz-hálózatot valamint szennyvízelvezetést érintő fejlesztés és tervezés. Az épülő új bölcsőde mellett a Nádas utcában már folynak a szennyvízcsatorna kiépítésének munkálatai. A bölcsőde épületének környezetében az önkormányzat 14 új, közművesített telket fog kijelölni, melyeket meg lehet majd vásárolni, ezekhez a telkekhez is szennyvíz és ivóvíz ellátást biztosító hálózatot fognak kiépíteni. Emellett pedig megvalósul a Hársfa és Szőlősor utcákban (a IX. és X. dűlőben) az ivóvízhálózat kialakítása, mely  jelenleg a tervezési szakaszban van.

A fejlesztésről korábban rendezett sajtótájékoztatón elhangzott, az önkormányzat a városrészben élők kérésére vállalta, hogy az ivóvíz vezetéket megtervezteti, hiszen – bár vannak olyan kertek, ahová csak hétvégenként látogatnak ki a tulajdonosok – többen életvitelszerűen is ott élnek. Számukra pedig különösen fontos, hogy az ivóvíz-hálózat kiépüljön.

Michl József a fejlesztéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: – Tatán több olyan terület van, ami részben külterület vagy üdülőövezet, s ezek eredetileg nem voltak lakóterületek. Amikor új lakóterület jön létre, akkor először, ha csak lehet, az infrastruktúrát építjük ki utakkal, közművekkel, majd ezt követik a ház illetve lakásépítések.

A március 8-i egyeztetésen a jelenleg tervezés alatt álló ivóvízhálózatnak az érintett ingatlanokhoz történő bekötéséről egyeztettek. A IX. és X. dűlők esetében a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz a tervező április végéig beszerzi az érintett közműkezelők nyilatkozatát, majd májusban elindítja a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a vízügyi hatóság felé. Ennek ügyintézési ideje 90 nap, s ha nem lesz szükség hiánypótlásra, akkor várhatóan a nyár végére meglesz a jogerős vízjogi létesítési engedély a két dűlő vízellátásának megvalósítására. Az érintett terület a Hársfa utca – Agostyáni út – Szőlősor utca a Táltos Lovardáig, ahol visszacsatlakozik a tervezett vízvezeték az önkormányzati tulajdonú úton a Hársfa utcába.

Dr. Varga András önkormányzati képviselő elmondta: – Egy már kialakult, kiskertes városrész fejlesztését segíti most az önkormányzat, hogy a Tata legszélén élők is részesülhessenek a vezetékes vízellátásban.

A fejlesztéssel kapcsolatban az önkormányzat levélben keres meg mindenkit a saját területére vonatkozóan, szükség esetén pedig személyesen egyeztet. A beruházás költségeivel kapcsolatban Michl József és dr. Varga András arra fogja kérni a képviselő-testületet, szavazzák meg, hogy a költségek felét a város fizesse ki, a többi pedig szétoszlik majd a közel 300 ingatlan tulajdonosai között.