„Lelked legyen bekötve az élet kötésébe”- konferenciát rendeztek a tatai zsidó temető sírköveiről

„Lelked legyen bekötve az élet kötésébe”- Megéledő sírfeliratok a tatai zsidó temetőben” címmel rendeztek konferenciát a Piarista Rendházban Tatán, október 7-én.

A zsidó temető Tatán a város középkori településrészének közelében, a Szent Iván-hegy tövében fekszik. Városunk máig épségben meglévő és működő izraelita temetője az egykor itt élt zsidó lakosság nagy számára és jelentőségére utal, itt élt a régi Komárom vármegye legnagyobb lélekszámú közössége. A temető használata a 18.század óta folyamatos, így a helyi zsidó közösség mintegy 250 éves története rekonstruálható a síremlékekből.

Kerti Katalin, a Goldberger Alapítvány kurátora a konferencia helyszínén elmondta: – Jelenleg is készül a tatai zsidótemető sírköveinek adattára és katasztere, s amikor ennek a híre elterjedt, akkor Dr. Dávidházi Péter professzor úr jelentkezett azzal az ötlettel, hogy ehhez a munkához kapcsolódóan lehetne egy konferenciát szervezni, amelyen különböző tudományágak képviselői ugyancsak a tatai temető sírköveiről beszélnének. Kerti Katalin hozzátette: – Azért izgalmas ez a konferencia, mert az előadók nagyon sokféle szempontból mutatják be a témát. Az itt elhangzó előadások, a temető sírjainak tudományos feldolgozásához szolgáltatnak fontos adalékokat, ahogyan Dávidházi professzor fogalmazott, a temető sírfeliratainak és formavilágának interdiszciplináris vizsgálata rést nyit, látni engedve az egymást követő generációk életét, halálukkal le nem záruló hozzájárulásukat a város kialakulásához és mai tovább éléséhez.

A tatai, hazánk egyik legöregebb zsidó temetője, a magyar zsidótemetők közül ma itt található a legtöbb, 18. században keletkezett, eredeti helyén álló síremlék, valamint az ország legrégebbi, eredeti helyén álló sírköve is. Dávidházi Péter irodalomtörténész (BTK Irodalomtudományi Intézet) ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: – A tatai kutatás nagyon szép helyet foglal el abban a sorban, amelynek részmunkálatai megpróbálják a magyarországi zsidótemetők formavilágát, sírfeliratainak jelentését, és a történelmi valamint művelődés és kultúrtörténeti szerepét megvilágítani. Ennek érdekében különböző tudományágak képviselői fognak össze. Az előadók között ezért is szerepel történész, művészet és irodalomtörténész, hebraista, szociológus, hiszen ezek a tudományágak sajátos információkat ásnak elő ebből a témából.

Az eseményen Michl József, Tata polgármestere nyitóbeszédében felelevenítette a helyi zsidóság történetét, kiemelve a közösség legismertebb egykori alakjait, akik jelentős szerepet töltöttek be Tata életében, fejlődésében. A városvezető elmondta: – 2014-ben az 1944. júniusában Tatáról elhurcoltak neveit is feltüntető mártírfalat avattunk a zsidó temető ravatalozójának épületében, s felújítottak több, mint 100 sírkövet, 2017-ben további 55 sírkövet állítottunk helyre, tavaly pedig pályázati és önkormányzati forrásból a temető északkeleti oldalán lévő falat is igyekeztünk újjáépíteni.

A konferencia előadásai során többek között a tatai zsidó temető XVIII. századi síremlékeiről, a zsidó síremlékművészet felfedezéséről a XX. század elején, a tatai temető sírfeliratainak jellemzőiről és a Fischer-család sírjairól hangzottak el előadások. A rendezvényt Tata Város Önkormányzata, a Goldberger Alapítvány és a TK Kisebbségkutató Intézet támogatta.