Lezárult a több, mint 1, 1 milliárd forintos vízrendezési projekt – 1755 méteren épült új csatorna

Lezárult a „Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című projekt, melynek során a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 1 milliárd 172 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével megtörtént az Újhegyi úti vízfolyás zártszelvényének átépítése. A projektátadó eseményt szeptember 28-án tartották a Vasút utcában.

Tata Város Önkormányzata 2021-ben pályázott a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra, s a sikeres pályázat eredményeképpen megvalósulhatott a beruházás.

Az önkormányzat 2021. júniusában rendezett sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy 998 220 000 forintot nyert el a város a fejlesztésre, időközben a projekt többlettámogatásban részesült a magyar kormány jóvoltából. Az Újhegyi úti vízfolyás a város keleti határában ered, részben nyílt mederben, részben zárt csatornával, a terület mélyvonalán haladva éri el a vasútvonalat. A vasúti pálya keresztezését követően a vasúttal párhuzamosan kiépített mederben – a Vasút utcai telkek végében – folyik, majd ezt követően a Vasút utca – Vasút köz – Bacsó Béla úton vezetve éri el a Szent István utcát. A csatorna végül a Malom-patakba köt be, amely az Által-érbe, mint befogadóba vezeti el a vizet. A problémát az okozta, hogy a vasút melletti ároktól induló csatorna vízszállító képessége kicsi, ezért nagy intenzitású csapadék esetén jelentős mértékű visszaduzzasztás tapasztalható. Emiatt az árokban megemelkedő vízszint a Vasút utcai telkeket elöntve folyt le a területen, s további súlyos elöntések jelentkeztek a Gesztenye fasoron is. A most  lezárult projekt hosszú távú célja az volt, hogy az érintett városrész csapadékvíz kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer megépítésével biztosítsa az esővíz rendezett elvezetését.

A projektzáró eseményen Bencsik János országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: – Az elmúlt időszakban szinte minden évben elöntötte a környéket a víz egy-egy heves esőzés, zivatar miatt, így nagyon jól döntött a tatai önkormányzat, amikor pályázott a vízelvezetési kapacitás bővítésére. A villámárvizek ebben a városrészben nem csak a kerteket, hanem számos helyen a lakóépületeket is érintették, ezért ez a beruházás egy vagyon és életbiztosítást szolgáló fejlesztés, aminek hiánya a jövőben valószínűleg a korábbiaknál is nagyobb lenne az éghajlatváltozás miatt. A Tatai-medence országgyűlési képviselője hozzátette, a vízelvezetés utáni feladat a többletvíz megtartása és későbbi felhasználása lehet a város számára.

A beruházás megvalósítása során az Újhegyi patak meglévő zártszelvényét át kellett építeni. A nyomvonal úgy lett kialakítva, hogy a vasút melletti árok vizét a legrövidebb úton a Malom-patakba vezesse, és emellett a csatorna megközelíthetősége is biztosított legyen, tehát ne bekerített családi házas telkeken haladjon. Ennek figyelembevételével az újonnan megépített csatorna kezdetben a vasút melletti MÁV területen, majd a Gesztenye fasor útburkolata alatt halad a Malom-patak felé. A beruházás során összesen 1755 méter hosszan épült új csapadékvíz-elvezető csatorna, s emellett megújult a Vasút utca egy részének és a Gesztenye fasornak az útburkolata is.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke a tatai eseményen elmondta, hogy a TOP forrásból a 2014-2020-as időszakban összesen 6,493 milliárd forint jutott vízrendezésre. Bár a TOP idén december 31-én befejeződik, itt van a TOP Plusz, melyből Tatának már öt nyertes projektje van 2 milliárd 685 millió forint értékben, s ebből kettőt vízrendezésre nyert el városunk, ami 1 milliárd 400 millió forint támogatást jelent.

A 1.172.067.073 forint uniós támogatással megvalósult beruházás egy komplex, az egész településrészre kiterjedő, átgondolt vízrendezési fejlesztés, mellyel kapcsolatban Michl József polgármester kiemelte: – Fontos lépés volt ez a projekt nemcsak a vízelvezetés szempontjából, hanem azért is, mert általa a körzetben megújulhatott a forgalmas Gesztenye fasor útburkolata, valamint a Vasút utca egy része. A városvezető köszönetet mondott a támogatásért és a közös gondolkodásért a Vármegyei Önkormányzatnak, Bencsik János országgyűlési képviselőnek, valamint mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a sikeres megvalósításhoz. Michl József hangsúlyozta, a körzetet illetően számos újabb fejlesztési terve van az önkormányzatnak, miután korábban megépítettek egy körforgalmat a Berta-malomnál, korszerűsödött a Jázmin Iskola – melynek belső tereiben és az udvarán is sikerült fejleszteni a Vaszary Iskola felújítási programja keretében – a Bacsó lakótelepen műfüves futballpálya épült, s emellett az önkormányzat évről – évre támogatja a Juniorka Óvodát és Bölcsődét, melynek étkeztetésében is segítséget nyújt idén ősztől.

A „Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című projekt 96 családi házat, 250 társasházi lakást és egy önkormányzati óvodát érint.