Megkezdődött a képviselő-testület őszi ülésszaka

Megkezdte őszi ülésszakát Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely szeptember 27-én a Városháza dísztermében 17 napirendi pontban hozott döntést.

Az ülés az idei költségvetési-rendelet módosításával kezdődött, majd a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetve a közterületek tisztán tartásáról egyeztettek a képviselők. Júliustól a korábban megszokott hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás helyett új hulladékgazdálkodási rendszer jött létre hazánkban, emiatt az önkormányzat lakosságot érintő hulladékgazdálkodási közfeladatai megszűntek, és minden lakossági hulladékgazdálkodási tevékenységet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lát el. Az otthoni, kukákban elhelyezett háztartási hulladékunk elszállításában ez nem jelent változást, azonban az őszi időszakban korábban végzett, házhoz menő lomtalanítás helyett három lehetőség közül választhatunk, ha szeretnénk a lomhulladékunkat elhelyezni. Az egyik lehetőség a hulladékgyűjtő udvarok – így a tatabányai hulladékgyűjtő udvarok – használata, ezekben a magyarországi lakcímkártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás vagy bejelentőlap valamelyikének bemutatását követően lehet hulladékot leadni. Emellett a Vertikál Zrt.- nél továbbra is elérhető a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás, évente egyszer az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban. Harmadik lehetőségként pedig a lakossági többletigények kielégítésére a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén egyszeri ideiglenes lomhulladék gyűjtőpont várja a tataiakat, kizárólag október 2. és 27. között. Az ideiglenes gyűjtőpontra tehát el lehet vinni a kidobásra szánt tárgyakat az elektronikai és veszélyes hulladék kivételével, hétfőtől péntekig, 14:00 és 18:00 óra között. Ezen a gyűjtőponton csak tatai lakosoktól származó lomhulladék adható le, egyszerre maximum 1,5 köbméter mennyiségig.

A rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló  önkormányzati rendelet módosítása, melyről az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta: – A kormányhivatalok országszerte felülvizsgálták az önkormányzatok ezen rendeleteit, és néhány ponton módosításokat kértek. Emellett az ellenzéki képviselőknek is voltak javaslataik melyeket befogadtam, és így megújítottuk a rendeletünket, ezért azt szeretném kérni, hogy akik a tatai önkormányzattól lakást bérelnek, vagy tervezik a bérlést, mindenképpen olvassák el a módosított rendeletet, és tájékozódjanak az új részletekről, változásokról.  (A rendelet elérhető a tata.hu weboldalon.)

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan a szeptemberi ülés napirendjében szerepelt egy távhőszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala, valamint az újhegyi városrészben megvalósítandó közműfejlesztés témája. A Magyary terv 2.0. Fellner Jakab Településfejlesztési programjában kiemelt célként határozta meg az önkormányzat az újhegyi közlekedési és közüzemi infrastruktúrafejlesztéseket. Ennek keretében valósult meg többek között tavaly az új városi bölcsőde megépítése, idén pedig szilárd burkolatú út kialakítása a Nádas utcában. A városrészben az önkormányzat megkezdte a Hársfa utca és Szőlősor utca vízellátásának kialakítását, melyben sor került az Újhegyi út mentén egy korábbi ürítő vezeték felújítására, a szolgáltató ÉDV Zrt. előírásai szerint, melynek fennmaradási engedélyezési eljárása folyamatban van. Ennek rendelkezésre állása esetén a folytatásban sor kerülhet a Szőlősor utcában mintegy 100 méteres szakaszon vízvezeték fektetésre. Michl József a témáról úgy nyilatkozott: – Újabb mérföldkőhöz értünk, mert az utolsó két dűlőben nincsen ivóvíz vezeték, most viszont elkezdhetjük annak kiépítését. A mai nap döntése arról szólt, hogy ezt a fejlesztést az önkormányzat nem tudja kizárólag saját forrásból megvalósítani, ezért ún: közművesítési hozzájárulást kell kérnünk azoktól, akik szeretnének rácsatlakozni az ivóvíz vezetékre. Minden tulajdonossal szerződést fogunk kötni, ha szeretné, a hozzájárulás pedig a mindenkori bekerülési összeg 50%-át fogja jelenteni számukra, a másik 50%-ot az önkormányzat fizeti majd.

Az ősz első ülésén humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztéseket is tárgyaltak, ezek sorában a képviselők döntöttek arról, hogy idén is csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, s egyeztettek arról a tájékoztatóról is, amely a Tatabányai Tankerületi Központ jóvoltából, a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézményekben történő ellátásáról szól. Ehhez a témához kapcsolódóan a Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézményének jövőbeni működtetéséről is szó volt a Városházán. A  Szivárvány Óvoda épülete jelenleg felújítás alatt áll, azonban a 2024/25-ös nevelési évben speciális/gyógypedagógiai óvodaként folytathatná működését. Ezzel egyrészt tehermentesíteni lehetne a helyi óvodákat, másrészt megvalósulhatna a nem integrálható gyermekek helyben történő ellátása. A Szivárvány Óvodát érintő felvetéssel kapcsolatban a Tatabányai Tankerületi Központot is megkereste a város, emellett pedig a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: EGYMI) megkeresésére az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a szakszolgálati feladataik tatai ellátására vonatkozóan. Az EGYMI képviselőjének kérése egy épület biztosítására irányult, ahol lehetőség szerint egy helyszínen biztosíthatók a munkatársak irodái, valamint szülői kérés esetén a szakszolgálati feladatok ellátása. Ezen megbeszélésen is felvetődtek a Szivárvány Óvoda épületével kapcsolatos elképzelések. Michl József elmondta: – Hálásan köszönjük Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatójának részletes tájékoztatóját. A célunk az, hogy az érintett családokat továbbra is segítsük. Eddig is támogattuk őket anyagilag, vagy abban, hogy a lehető legmegfelelőbb környezetbe kerülhessenek a sajátos nevelési igényű gyermekek, hiszen óvodáinkban régóta dolgoznak gyógypedagógusok, s a gyerekek egy része integrálható, tehát képes beilleszkedni egy nagyobb közösségbe. Vannak azonban olyanok, akik nem tudnak alkalmazkodni, nekik más módon segíthetünk azzal, ha egy külön helyszínt, környezetet biztosítunk számukra, amelyben fejlődhetnek, tanulhatnak. Ezért gondolkodunk egy speciális óvoda elindításában, ilyen ellátás Tatán ugyanis jelenleg nincsen. Ennek érdekében zajlanak a tárgyalások mind a tankerülettel, mind pedig a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, s ha igazoltan bebizonyosodik, hogy erre a szolgáltatásra van igény, akkor a Szivárvány Óvodát erre a célra fogjuk biztosítani.

A képviselők az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átszervezésével kapcsolatosan is hoztak döntéseket, majd a beszámolók  következtek, többek között az a hónapról-hónapra frissülő tájékoztató, mely aktuális képet ad az Európai Uniós pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról. Pályázati témában Tata polgármestere tájékoztatott arról, hogy a közelmúltban négy új tatai pályázatot sikerült beadni. A Tatai Városkapu Zrt. a Fényes forrásvidék fejlesztésével, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. pedig egy zöld játszótér kialakításával valamint városüzemeltetési gépek beszerzésével pályázott. Emellett az önkormányzat két témában adott be pályázatot, az egyik a hódok miatti feladatokkal, az ún: hódhatással összefüggő konfliktusok szakszerű kezelésével foglalkozik, a másik pedig az Angolparkban található műemlékek restaurálására, megújítására vonatkozik.

Az ősz első ülésén a képviselők tárgyalhattak arról a beszámolóról is, amely a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról szól. Ez az előterjesztés idén májusban került először a napirendek közé, akkor Michl József polgármester elmondta, a szakmai anyag, melyben átfogóan Tata összes vizének a kérdéskörét körbejárjuk, a jövőben rendszeresen, havonta frissített adatokkal, javaslatokkal, egy-egy konkrét terület részletesebb bemutatásával újra és újra a képviselő-testület és a tataiak elé kerül. Ennek köszönhetően a jövőben az érdeklődők ezeket a dokumentumokat bármikor tanulmányozhatják és válaszokat kaphatnak a kérdéseikre. (A legfrissebb előterjesztés a tata.hu weboldalon elérhető.)

A szeptember 27-i ülésen tájékoztatást kaptak a képviselők a Helyi Választási Iroda 2024. évi választásokhoz kapcsolódó előkészítő feladatairól, és voksoltak az év végi igazgatási szünet elrendeléséről is.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, soron következő ülését várhatóan október utolsó szerdáján tartja majd.