Megkezdte őszi ülésszakát a város képviselő-testülete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 28-án tartotta soron következő ülését a Városházán, ahol 14 napirendi pontban döntöttek.

Az ülés elején a díszteremben gratulált a képviselő-testület Hídvégi Hunornak és Hídvégi Zalánnak, a Tatai Hódy Sportegyesület fiatal kajakosainak, akik kiemelkedő eredményeket értek el a közelmúltban Ifjúsági Európa és Világbajnokságon. Ugyancsak a napirendek előtt Michl József polgármester és Rigó Balázs alpolgármester számolt be arról, hogy Tata újabb elismeréseket szerzett. Önkormányzatunk sikeres pályázatával esőkertek kialakítására nyert el támogatást közterületi vízmegtartás céljából a LIFE LOGOS 4 WATERS projektben. Emellett városunk elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díját, melyet a céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatok kaphatnak meg. Az elismerésekkel kapcsolatban hamarosan részletes tájékoztatást nyújt majd az önkormányzat.

A képviselő-testület ülése rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, többek között a 2022-es költségvetés, valamint a város tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításával. Utóbbival kapcsolatban Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: – 2018-ban emeltünk utoljára bérleti díjat, most viszont rákényszerültünk arra, hogy igazítsuk kicsit a mai árakhoz az  ingatlanjaink bérleti díjait, ez elsősorban a lakó ingatlanjainkra vonatkozik. Szociális bérlakások terén a döntésünk nagyon minimális emelkedést jelent, a költségelvű lakások esetében 800-ról 1200 forintra, míg a piaci alapú bérlakásoknál 2000 forintra emelkedik a négyzetméterenként fizetendő havi bérleti díj. A városvezető hozzátette: – A szociális bérlakások esetében a bérleti díj nem éri el a piaci alapon bérbe adott lakások bérleti összegének tizedét sem.

A városüzemeltetési, városrendezési témák között a Volánbusz Zrt.-vel kapcsolatban is döntés született. Az elmúlt időszakban egyeztetés zajlott a Volánbusszal a helyi közösségi közlekedés optimalizálásáról, melynek része volt egy új menetrend elkészítése. Augusztusban ezzel összefüggésben 23 észrevétel érkezett a tervezett menetrenddel, útvonallal kapcsolatban. Ezeket figyelembe véve októberben próbahónapot tart a közlekedési vállalat, és az új, tervezett menetrend szerint fognak járni a helyi járatok. Ezt követően a próbahónap tapasztalatai alapján alakul majd ki a végleges menetrendi változat. A helyi közlekedésben várható változásokról Michl József úgy nyilatkozott: – Tata a helyi járatok működtetéséért felelős, s emellett üzemelnek az állami működtetésű helyközi járatok, melyeken eddig használni lehetett Tatán belüli közlekedés esetén a helyi járatú bérleteket. Ez hamarosan megszűnik, novembertől ugyanis már csak Agostyán és Tata viszonylatában lehet majd használni a helyi bérleteket a helyközi járatokon.

A szeptemberi ülésen az energiaárak növekedésével kapcsolatos tájékoztatóról is egyeztettek a képviselők. Az önkormányzatot minden közösségi feladat ellátásában érinti az energiaköltség, az intézmények, épületek fűtése, világítása, energiafelhasználása tekintetében. Szeretnénk továbbra is biztonsággal működni, ezért egyrészt takarékoskodnunk kell, másrészről pedig a lehető legjobb árat kell elérni, ezért közbeszerzést írtunk ki például a gázra – tájékoztatott Tata polgármestere, hozzátéve, hogy csak erre az évre 100 milliós nagyságrendben kell kiegészíteni az energiaköltségre szánt kiadásokat.

Városunk képviselői idei első őszi ülésükön három városfejlesztési megállapodás megkötésével kapcsolatban szavaztak. Jelenleg folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata, melynek nyomán egyes területeken a korábbiaktól eltérő szabályozást fogadhatnak el, ami az adott helyszín, ingatlan hasznosíthatóságát és ezáltal értékét is befolyásolja. Ezen, egyébként jelenleg is beépíthető területek tulajdonosaival, képviselőivel egyeztetéseket folytatott le az önkormányzat városfejlesztési megállapodások megkötése, korábbi megállapodás felülvizsgálata, és ezáltal közcélú beruházások megvalósítása kapcsán. A tárgyalások eredményeképp megkötendő városfejlesztési megállapodások mindegyikében a kérelmezők közterületi fejlesztések megvalósítását vállalják. A Fáklya utca mentén található üdülőingatlanok fejlesztője azt vállalja, hogy a Fáklya utca a Tulipán utcától a Tópart sétányig terjedő szakaszán a járda megépítésében, a Tulipán utcától a Vértesszőlősi útig terjedő járdaszakasznak pedig a felújításában közreműködik, s a munkálatok költségeit 50.000.000. forintig viseli. A Tópart utcai egykori Halászcsárda tulajdonosa a szomszédos műemlék malom fejlesztésével azonos színvonalú beruházást képzel el a telken, a védett épület megtartásával, részbeni bővítésével. A városfejlesztési megállapodásban vállalja a terület mellett található park felújítását bruttó 20.000.000. forint értékben, valamint az elkészült park karbantartási munkálatainak ellátását 5 évig, illetve parkolásfejlesztés keretében a Kodály tér melletti parkoló átalakítását, 4 parkolóval való bővítését, s a Cseke-tavi töltővezeték fejlesztési területen áthaladó részének korszerűsítését és annak közterületre történő áthelyezését. A régi Fekete út melletti lovarda, illetve az izraelita temető közötti, 8500 m² térmértékű ingatlan tulajdonosa pedig azt vállalja, hogy megközelítőleg 160 méteren kétsávos szilárd burkolatú utat és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetést kiépíti. A városfejlesztési megállapodások nyomán mintegy 180 millió forint értékben olyan közterületi fejlesztések megvalósítására kerül sor, melyek az érintett városrészek megújulásához, a közlekedés biztonságának javulásához jelentősen hozzájárulnak.

A humán témák sorában a képviselők idén is megszavazták, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.  A beszámolók és tájékoztatók között a szeptemberi ülésen szerepelt egy tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról és a magyar kormány által biztosított támogatásokról, valamint a felszín alatti vizek aszály okozta állapotának változásáról, országos és tatai viszonylatban.

Az ülést a Tatai Televízió ismét élőben közvetítette. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan október utolsó szerdáján tartja majd.