Megtartotta idei első ülését a képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-én tartotta ez évi első ülését a Városháza dísztermében, ahol a képviselők ezúttal tíz napirendi pontban egyeztettek.

A januári ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, köztük az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendelet felülvizsgálatával. Az eddig hatályos SZMSZ a képviselő-testületi ülések megtartására vonatkozóan meglehetősen kötött formában rendelkezett arról, hogy a testület évente legalább 10 alkalommal rendes ülést tart, minden hónap utolsó szerdáján 9 órától, július és augusztus kivételével. A rendelet módosítása nyomán az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is várhatóan minden hónap utolsó szerdáján tartják majd az üléseket, de a rendes ülés megtartására vonatkozóan nagyobb mozgástere lesz a képviselő-testületnek, ha a körülmények miatt ettől eltérő időpontban lenne szükséges a rendes ülés összehívása. Emellett egyéb kisebb módosításokra is szükség volt az időközben bekövetkezett jogszabályi változások (vármegye, főispán megnevezés átnevezése) miatt.

A képviselők a Városházán szavaztak a gyermekétkeztetésért fizetendő étkezési térítési díjakról. A témában Michl József polgármester január 25-i sajtótájékoztatóján elmondta: – Minden évben több alkalommal is felülvizsgáljuk a térítési díjakat, s ennek most külön aktualitást ad a megnövekedett infláció, amely miatt a díjak 22 és 30% közötti emeléséről kellett döntenünk, a változás március 1-én lép életbe. Az emelés mögött az áll, hogy egyrészt nagymértékben nőtt a nyersanyagok ára, másrészt pedig január elsejétől nőttek a bérek, és az energiaárak is jelentősen drágultak az utóbbi időszakban. Az emelés nem vonatkozik természetesen azokra, akiknek egyébként jár az ingyenes étkezés. A bölcsődei gondozási díj 10 éve változatlan, az eddigi 1180 forintos összeget most 1500 forintra emeltük. A városvezető hangsúlyozta, hogy az  önkormányzat 2023-ban a jelenlegi számítások szerint legalább 80-100 millió forinttal járul hozzá a tatai gyermekétkeztetés költségéhez.

Vagyongazdálkodási témában az ülésen döntés született egy hasznosítási pályázat kiírásáról egyes önkormányzati tulajdonú épületekre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a Tatán található nyilvános illemhelyek bérbeadására, és ezáltal üzemeltetésére pályázati felhívást tesz közé a város. A pályázati kiírás várhatóan februárban jelenik meg a tata.hu weboldalon.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt az a beszámoló, amely a Tata Települési Értéktár Bizottság tavaly elvégzett munkájáról adott tájékoztatást. A beszámolóból többek között kiderül, hogy a bizottsághoz érkezett javaslatok alapján a települési értéktárba eddig 35 érték nyert felvételt, ezekből pedig már 28 került be a Komárom-Esztergom Vármegyei Értéktárba. A Tata Települési Értéktár Bizottság az elmúlt esztendőben három javaslatról tárgyalt, először Kóthay Ernő festőművész  valamint Fellner Jakab építőmester munkásságának felvételéről döntöttek, a harmadik javaslathoz, Puhl Aladár mérnök munkásságához kapcsolódóan pedig további dokumentumokat kértek, amelyek a megjelölt határidőn belül megérkeztek, így következő ülésén a bizottság ezt az értéket is felvette a tatai értéktárba.

A képviselő testület döntést hozott az önkormányzat által kötött köznevelési szerződések, közművelődési megállapodások és a gyermekjóléti ellátási szerződések értékeléséről valamint a város fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetményelem növekedéséről is. A beszámolók sorában januárban is szerepelt egy tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról és a kormány által biztosított támogatásokról, ezzel kapcsolatban Michl József úgy nyilatkozott: – Két új pályázatot nyert el a város, az egyikből egy orvosi rendelőközpontot hozunk létre a Komáromi utcában, erre 500 millió forintot nyertünk el. A másik sikeres projektben pedig több, mint 300 millió forintot fordíthatunk arra, hogy a Tatára befutó kerékpárutak összekötését tovább építsük és remélhetőleg ennek keretében meg tud épülni egy körforgalom az Új út – Fényes fasor kereszteződésében. A pályázatok előkészítése elkezdődött, igyekszünk mielőbb befejezni a tervezést és azt követően indulhat a közbeszerzés.