Tatai Televízió Közalapítvány

Székhely:

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.

Képviselő:

Petzke Ferenc – kuratóriumi elnök

E-mail :

tataitv@t-online.hu

Nyilvántartási szám:

11-01-0000627

Adószám:

18607176-2-11

Statisztikai számjel:

18607176-9499-561-11

Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Cél szerinti besorolás:

kulturális tevékenység

Cél szerinti leírás:

A Közalapítvány elsődleges célja, hogy mivel a műsorszolgáltatás vételkörzetében éves átlagban nem éri el az ott élő lakosok száma a 100000 főt, az 1996. évi I. törvény 2. . 10.) pontjának megfelelő helyi műsorszolgáltatást biztosítsa, az Önkormányzati Képviselő-testület döntéseiről, határozatairól a lakosságot tájékoztassa, a jeltovábbító rendszer zavartalan műkdöését, fejlesztését előmozdítsa.

Letölthető dokumentumok