Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

Székhely:

2890 Tata, Kossuth tér 1.

Képviselő:

Michl József – elnök

Képviselő:

Sümegh István – alelnök

Munkaszervezet vezetője:

Dr. Musicz László – szakmai igazgató

Mobil:

+36-30-247-0613 (dr. Musicz László)

Telefon:

+36-34-656-652

E-mail:

altalerszovetseg@gmail.com

Szervezet nyilvántartási száma:

11-02-0000792

Adószám:

18602384-1-11

Statisztikai számjele:

18602384-9499-517-11

Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

településfejlesztési tevékenység

Cél szerinti leírás:

Az önkormányzatok, tagszervezetek területfejlesztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási munkája összehangolásának segítése.

Az egyesületről

A tatai Öreg-tó és vízgyűjtőjének, tágabb térségének  helyreállítására, zöld szemléletű fejlesztésére 1994-ben létrehozott  szervezet, melyben a térség önkormányzatai mellett, számos gazdasági és civil  szervezet működik együtt. Mára 48 tagot (23 önkormányzatot, 14 céget és 11 nonprofit szervezetet) számlálnak a megyében a legtöbb önkormányzatot tömörítő civil szervezetként, s feladataik, munkaterületeik az évek folyamán fokozatosan kibővültek.

A Szövetség hozta létre és működteti a Gerecse  Natúrparkot is. Szerteágazó tevékenysége a környezetvédelmi szemlélet  erősítésén, a megújuló energiák használatának elősegítésén és a természeti értékek  megőrzésén keresztül az ökoturizmussal, környezeti neveléssel,vidékfejlesztéssel összefüggő fejlesztési javaslatok kidolgozásáig  sok kérdésre kiterjed. Kiemelten foglalkozik a térség karsztforrásainak, tavainak  megújításához, megőrzéséhez szükséges helyreállítási projektek  kidolgozásával.

A Szövetség céljai érdekében fórumokat, továbbképzéseket, civil akciókat szervez, vagy éppen egyeztetéseket folytat a mindenkori kormányzati szervekkel, vezetőkkel, sőt intenzív európai uniós kapcsolatokat is ápol. Emellett fontosnak tartják, hogy a térség civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel is kapcsolatban maradjanak, lehetőség szerint bevonják azokat a munkába vagy éppen előadásokkal, bemutatókkal segítsék őket.

Az Által-ér Szövetség 2013-ban elnyerte a Magyar Tájdíjat a Gerecse Natúrpark létrehozásáért,  a tatai Öreg-tó vízminőségének javítását és természeti értékeinek megőrzését célzó tevékenységéért, valamint az Által-ér völgyében végrehajtott ökológiai szemléletű fejlesztésekért. A Szövetség pályaműve képviselte Magyarországot az Európa Tanács Táj Díja 2013-as pályázatán. 2015-ben a szövetség munkáját a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjjal ismerték el.

A térség környezetvédelméért, környezetkultúrájáért kimagasló tevékenységet végzők elismerésére alapította a Szövetség az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségéért Díjat, amit évente ítél oda az arra legalkalmasabbnak választott önkormányzatoknak, gazdasági és civil szervezeteknek illetve magánszemélyeknek.