ANGOL MAGYAR LOVASTÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Székhely:

2890 Tata SPORT UT 33.

Elnök:

Nieselberger Róbert

Elnökhelyettes:

Dobos Gábor

Pénzügyi vezető:

Décsi Andrea

E-mail:

henry.milne.amte@gmail.com

Nyilvántartási szám:

11-02-0002301

Adószám:

19345347-1-11

Bankszámla szám:

K&H10401976-50527074-88781004

Honlap:

www.antikvilla.hu

facebook:

https://www.facebook.com/Antikvilla1885/

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

kulturális tevékenység

Cél szerinti leírás:

Az egyesület célja, feladata és tevékenysége

 

(1) A Tatán élt dolgozott angol -magyar trénerek zsokék bemutatása, lovas hagyományok ápolása, felélesztése, bemutatása, megjelenítése.

(2) Az 1880-1920 évek közötti tatai Lovas Aranykor eszközeinek bemutatása, az eszközök készítésének bemutatása.

(3) A lóval való helyes bánásmód bemutatása, a lótartás népszerűsítése.

(4) Az angol magyar tréner és zsoké családok felkutatása, népszerűsítése, hagyományainak bemutatása.

(5) A hagyományos lovaskocsi, szekerek, gi-gik , wagenek, hintók közlekedési eszközök bemutatása.

(6) A lótenyésztés hagyományainak, ősi eszközeinek bemutatása, e hagyományok ápolása, életben tartása.

(7) A tatai Lovastörténelmi aranykor sport örökség megismertetése, versenyistálló tulajdonosok, zsokék, trénerek, lovászfiuk, abrakmesterek   felkutatása, tevékenységük, szakmájuk, munkájuk bemutatása.

(8) Az egyesület céljainak megvalósítása során együttműködik a hasonló célokat követő más társadalmi szervezetekkel és az állami szervekkel.

(9) Az egyesület kitűzött céljait népszerűsítő rendezvények, közösségi aktivitások, sport- és szabadidős tevékenységek, kiállítások, rendezvények szervezésével, művészek, mesterek és kiadványok támogatásával kívánja elérni.

(10) Az egyesület feladata az egyesületi tagok rendelkezésére álló kapacitások jobb kihasználásának elősegítése, tevékenységük fokozása, kapcsolódó szolgáltatások összehangolása, új célcsoportok felkutatása, igényeik kielégítése.

(11) Az egyesület segítséget nyújt az egyesületi tagoknak programjaik és szolgáltatásaik megszervezéséhez, közönségkapcsolataik kiépítéséhez, a szolgáltatások, programok kiajánlásához.

(12) Az egyesület feladata érdekérvényesítési metodika kidolgozása, tagjai számára az érdekképviselet megszervezése.

(13) Az egyesület elősegíti, hogy a tagokon kívül, mások is részesüljenek az egyesület szolgáltatásaiból.

(14) Az egyesület csak a célja megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet. Az egyesület elsődlegesen gazdasági célra nem alapítható.

(15)          Az angol telivérek, és a monarchia idején Tatán tartott versenylovak lovak, versenyistálló tulajdonosok összeírása történelmi dokumentáció kiadványok elkészítése

(16) Digitális film, adathordozón és nyomtatott könyv formájában Tata és Sporttörténelmi értékek meg örökítésé kiadása

(17) Tatai Lovastörténelmi Műemlékegyüttesek megőrzésében felkutatásában tevékeny részvétel. Házak, istállók, gazdasági épületekre Egyesületi táblák kihelyezése védett műemlékek kezdeményezése az adott korszakban betöltött funkciójára, illetve a híres istállótulajdonosok, zsokék, trénerek, lakhelyek beazonosítására.

(18) Közterületi parkokban szobrok műalkotások, reprodukálása eredetei helyszíneken.

(19) Digitális informatikai eszközökkel támogatni Tata város idegenforgalmának fejlődését. Digitális tárlatvezetés., Történelmi QR kódok kialakítása.

(20) Kiemelt figyelemmel a tatán eltemetett angol magyar zsokék, trénerek sírjainak gondozása renoválása, karbantartása.

(21) Tatai és megyei és országos értéktárba való bekerülés a Magán és Nyilvános Idomitó Intézetekről a Monarchiában betöltött szerepvállalására- sport történelmi, kulturális és épített örökségek címén

(22)          Tatán élt angol magyar trénerek zsokék, angol telivérek neveivel reklámtárgyak készítése ennek levédése „védjegy” a tatai Aranykorszakhoz kapcsolódva 1880-1920 ig

(23)           Elő segíteni a köznemesi életmód, valamint a térség történelmi feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok, fényképek tárgyak megőrzését.

(24)          Ezt az értékőrző és értékközvetítő tevékenységet végeznénk önkéntesen, töretlenül, politika mentesen a köz javát szolgálva. A közhasznú egyesület a célok megvalósítása érdekében, történelmi időutazós túrák létrehozása, lovas történelmi táborok szervezése lebonyolítása, utazó tárlatok megszervezése kivitelezése hologramos reprodukció és kivitelezés

 

Köszönettel Nieselberger Róbert