Fellner Jakab Kulturális Egyesület

Székhely:

2890 Tata, Váralja u. 4.

Képviselő:

Dr. Boleráczki Margit  – elnök

Titkár:

Kaszál Józsefné

E-mail:

edit.kaszal24@gmail.com

Nyilvántartási szám:

11-02-0000571

Adószám:

19150103-1-11

Statisztikai számjel:

19150103-9329-529-11

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolása:

kulturális tevékenység

Cél szerinti leírás:

Az egyesület célja, hogy tagjai számára a város és környéke szellemi javait hozzáférhetővé tegye, életüket a kultúra magyar és egyetemes értékeivel gazdagítsa.

A Fellner Jakab Kulturális Egyesület 1992-ben alakult a rendszerváltozást követően   a Tatai Múzeumbarátok Köre jogutódjaként, közel 250 fős tagsággal(!). Az egyesület több célt tűzött ki maga elé. Elsősorban azt, hogy Tata térségének „minden fontos korszakát” megismerjék, de foglalkozni kívánnak ezen felül a városhoz kötődő személyekkel is. Erőfeszítéseiknek hála, Fellner Jakab emléke ma is eleven, öröksége immár mindannyiunk előtt ismert, s   az egyesület tagjai lehetőségeikhez mérten, igyekeznek ebből a legtöbbet megmenteni. Ez utóbbi érdekében az egyesület 1993-ban alapítványt hozott létre, amelyen keresztül elsőként a Kálvária-kápolnát, majd a Szent Kereszt Plébániatemplom tetőzetét újították fel.

Az elmúlt három évtizedben az egyesület számos programmal örvendeztette meg a tataiakat, olyan események, megemlékezések, kirándulások fűződnek nevükhöz, melyek saját múltunk megismertetésén keresztül erősítették a tataiak közösségét, identitását.

Az egyesület az eltelt harminc év alatt több előadást, kiállítást, „Fellner Jakab nyomában” elnevezéssel kirándulásokat szervezett.

A Fellner-emlékek mellett nagyon fontos volt a kultúra más értékeivel is megismerkedni. Az egyesület honismereti körével bejárta az egész országot.  Ezen felül célba vette a történelmi Magyarországot és a Felvidéken, Burgenlandban, Erdélyben, a Vajdaságban ismerkedett a tagság a külhoni magyar kultúrával. 1995 óta járják Erdélyországot. Az elmúlt harminc évben eljutottak Görögországba, Németországba, Angliába, Olaszországba és Tata összes testvérvárosába.

A Fellner Jakab munkásságát bemutató kiállítások mellett emlékkiállítást rendezett a Magyary Zoltán Művelődési Központban  Martyn Ferenc festőművész gyűjteményéből. Kiállítás készült a tatai festők – Hessky Iván, Dobroszláv Lajos, Kerti Károly – műveiből is. Az egyesület felvette a kapcsolatot a Herendi porcelángyárral és az Iparművészeti Múzeummal, hogy kiállítás keretében bemutathassa Farkasházy Fischer Mór életét és munkásságát. Évekig szervezte az in memoriam Dobroszláv Lajos – akvarell biennálét, melynek célja volt emléket állítani a neves akvarellfestőnek, valamint lehetőséget adni a fiatal tatai művészeknek a kétévenkénti bemutatkozásra, ugyanakkor sok testvérvárosi művész is megmutatkozhatott ezeken a kiállításokon.

Az érdeklődő közönség ismeretterjesztő előadásokat hallhatott hazánk nagy történelmi eseményeiről, történelmi személyekről, az irodalom és zenetörténet nagyjairól.

1993-ban megalakult a Fellner Jakab Kulturális Alapítvány és feladatául tűzte ki elsőként a Kálvária- kápolna teljes felújítását. Az egyesület alapítványa javára, az anyagiak megteremtésére jótékonysági hangversenyeket szervezett a Szent Kereszt Plébániatemplomban. Tata városa tulajdonosként szintén támogatta a felújítást és az Országos Műemléki Felügyelőség is jelentős pénzadományt nyújtott. A megújult kápolnát 2001-ben ünnepi szentmise keretében adták át. A következő években a Szent Kereszt templom tetőszerkezete, majd a két torony újult meg. A Kálvária-kápolna 2020-ra kívülről teljesen megújult, tetőcsere történt, a falakból a vizet elvonták, nemesvakolatot kapott és kifestették.  A tervek szerint a következő lépés a kápolna belső falainak felújítása lesz.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben a Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát adományozta az egyesületnek, Tata és szűkebb környezete kulturális értékeinek megismerése és megóvása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseképpen.