Honvéd Bajtársi Klub

Székhely:

2890 Tata, Váralja u. 4.

Képviselő:

Sárközi József- elnök

Nyilvántartási szám:

11-02-0000304

Adószám:

18608012-1-11

Statisztikai számjel:

18608012-9499-529-11

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

szabadidős és hobbitevékenység

Cél szerinti leírás:

Támogatja a hazafiság eszményére épülő honvédelem ügyét, biztosítani kivánja tagjai számára a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődést. Részt vesz a – tagsága, illetve az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében – katona hagyományok ápolásában. Időskorú, beteg, egyedülálló tagjai látogatása, részoruló tagok érdekeinek képviselete. Elhunyt tagjai esetében részt vesz a kegyeleti munkában, a végtisztesség szervezésében, visszamaradó családtagok segítésében

Az egyesületről

1970. január 23-án 35 taggal alakult meg a tatai Helyőrségi Nyugállományúak Klubja azzal a céllal, hogy összefogja a térségben élő, honvédséghez kötődő állampolgárokat, erősítése a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődésüket. Pártoktól, politikai tevékenységtől független módon kívánják biztosítani a szervezett közösségi életet, a katonai hagyományok ápolását, az ifjúság honvédelmi nevelését.

A klub belső életére kezdetben még meghatározó hatást gyakoroltak a központilag előírt feltételek, ugyanakkor az elkövetkező 20 évben kialakultak a tagság körében vonzó kulturális programok, amelyeket többnyire a HM Helyőrségi Klub Ady Endre utcai épületében tartottak. Népszerűek lettek a kirándulások, színházlátogatások.

A pártolótagság bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a tagság létszáma. A pártolótagság későbbi megszűnése ellenére a klub egységes közösséggé formálódott, és nevet változtatott. Mai neve: Honvéd Bajtársi Klub Tata. 1990-től a szervezet egyesületi formában folytatta működését. Az elmúlt évtizedek folyamán fokozatosan szélesedett a klub kapcsolatrendszere is, tagja lett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének és az Életet az éveknek Országos Szövetségének.

2008-ban alakult meg a klub énekkara, az Őszirózsa Dalkör, amelynek tagjai a klub kulturális életének aktív részesei lettek. A HM Helyőrségi Klub megszűnésével a Magyary Zoltán Művelődési Központban találtak új otthonra. A változással a klubélet nem szenvedett törést, éves program szerint rendszeresen működött. A taglétszám lényegesen nem csökkent, jelenleg hivatalosan 165 fős tagsággal rendelkezik a klub. Básti Gyula, majd Homor György után a klubelnöki feladatokat a mai napig Sárközi József látja el összekötők és vezetőségi tagok segítségével.

A klub éves programjában előadások, tájékoztatók, ünnepi műsorok, találkozók, kiállítások, báli rendezvények, születésnapi köszöntők, országos és régiós szintű rendezvények vannak, melyek biztosítják az ország különböző helyőrségeiben működő nyugdíjas klubokkal való folyamatos bajtársi kapcsolattartást.