Honvéd Bajtársi Klub

Székhely:

2890 Tata, Váralja u. 4.

Képviselő:

Sárközi József- elnök

Nyilvántartási szám:

11-02-0000304

Adószám:

18608012-1-11

Statisztikai számjel:

18608012-9499-529-11

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

szabadidős és hobbitevékenység

Cél szerinti leírás:

Támogatja a hazafiság eszményére épülő honvédelem ügyét, biztosítani kivánja tagjai számára a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődést. Részt vesz a – tagsága, illetve az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében – katona hagyományok ápolásában. Időskorú, beteg, egyedülálló tagjai látogatása, részoruló tagok érdekeinek képviselete. Elhunyt tagjai esetében részt vesz a kegyeleti munkában, a végtisztesség szervezésében, visszamaradó családtagok segítésében

Az egyesületről

1970. január 23-án 35 taggal alakult meg a tatai Helyőrségi Nyugállományúak Klubja azzal a céllal, hogy összefogja a térségben élő, honvédséghez kötődő állampolgárokat, erősítése a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődésüket. Pártoktól, politikai tevékenységtől független módon kívánják biztosítani a szervezett közösségi életet, a katonai hagyományok ápolását, az ifjúság honvédelmi nevelését.

A klub belső életére kezdetben még meghatározó hatást gyakoroltak a központilag előírt feltételek, ugyanakkor az elkövetkező 20 évben kialakultak a tagság körében vonzó kulturális programok, amelyeket többnyire a HM Helyőrségi Klub Ady Endre utcai épületében tartottak. Népszerűek lettek a kirándulások, színházlátogatások.

A pártolótagság bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a tagság létszáma. A pártolótagság későbbi megszűnése ellenére a klub egységes közösséggé formálódott, és nevet változtatott. Mai neve: Honvéd Bajtársi Klub Tata. 1990-től a szervezet egyesületi formában folytatta működését. Az elmúlt évtizedek folyamán fokozatosan szélesedett a klub kapcsolatrendszere is, tagja lett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének és az Életet az éveknek Országos Szövetségének.

2008-ban alakult meg a klub énekkara, az Őszirózsa Dalkör, amelynek tagjai a klub kulturális életének aktív részesei lettek. A HM Helyőrségi Klub megszűnésével a Magyary Zoltán Művelődési Központban találtak új otthonra. A változással a klubélet nem szenvedett törést, éves program szerint rendszeresen működött. A taglétszám lényegesen nem csökkent, jelenleg hivatalosan 165 fős tagsággal rendelkezik a klub. Básti Gyula, majd Homor György után a klubelnöki feladatokat a mai napig Sárközi József látja el összekötők és vezetőségi tagok segítségével.

A klub éves programjában előadások, tájékoztatók, ünnepi műsorok, találkozók, kiállítások, báli rendezvények, születésnapi köszöntők, országos és régiós szintű rendezvények vannak, melyek biztosítják az ország különböző helyőrségeiben működő nyugdíjas klubokkal való folyamatos bajtársi kapcsolattartást.

Pályázat száma TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02242
Kedvezményezett neve Honvéd Bajtársi Klub Tata
A projekt címe Katonai hagyományok ápolása Tatán, a katonai kultúra múltjának és jelenének, értékhordozó szerepének közösségi tudatba emelése
Megvalósítás helyszíne Tata
Támogatási kérelem benyújtásának dátuma 2021.04.15.
Támogatás megítélésének dátuma 2021.10.27.
Támogatás összege (Ft) 4 000 000
Összköltség (Ft) 4 000 000
A projekt megvalósításának kezdete 2021.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.06.30.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2023.08.29.
Az eredeti szerződés hatálybalépés dátuma 2021.11.03.

A projekt célja

Tata katonatörténete lényegében 1727-ben kezdődött, a helyi katonaság ekkor szerveződik. Hadtörténeti szempontból viszont nem hagyható figyelmen kívül, hogy Tatán már korábban is egész Európára kiható hadi események, diplomáciai tárgyalások és ezekkel összefüggő fontos okiratok kiadása történt. Jelen projektünk elsődleges célja, hogy a közel 300 éves katonai hagyományokat, a térségben zajlott hadi események emlékét és valós történetét tovább örökíthessük a jelenkor fiatalabb generációinak. Tisztelettel megőrizve ezzel a harcokban elesett Bajtársak emlékét, és bekapcsolva katonai hagyományőrző programjainkat a tatai civil kulturális élet forgatagába. Közösségünk tagjai között, mely jelenleg is 185 tagra tehető, a szoros baráti kapcsolat és a közösen felállított értékrend a mérvadó. Örömünkre szolgálna, ha minél többen csatlakoznának a tagjaink sorába. Ez a szervezeti építkezés szintén a projekt fontos céljai között szerepel.

A HKFS célja, amelyhez a projekt leginkább hozzájárul

A HKFS átfogó célja az integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten, a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása. Projektünk – későbbiekben részletesen is kifejtve – olyan programelemeket tartalmaz, melyek városi szinten jubileumi rendezvényeken, előadásokon, összejöveteleken, közösségépítő kiránduláson, nyomtatott összefoglaló kiadvány elkészítésén keresztül valósítja meg a HKFS-ben foglalt elsődleges célt. Helyi közösség aktív szervezésében – mely maga a Honvéd Bajtársi Klub Tata – a tagok részvételével, elsődlegesen hagyományőrzés, értékrend átadás történik a fiatalabb korosztály tagjai számára. Társadalom megújító szerepe kiteljesedik a megvalósítás során, hiszen attól válik még élhetőbbé Tata városa, hogy megismerteti szellemi értékeit is a városban élőkkel, vagy a városban letelepedni szándékozókkal, elősegítve a tudatos választást gyermekeik és családjuk gyökereinek megteremtésére.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

 1. Szemléletformáló programok előadásokkal
 • Rákóczi Emlékév – Látogatás Rákóczifalván

Magyarország Országgyűlése a 2019-/2020-as évet – tisztelettel adózva a Rákóczi szabadságharc emléke előtt – II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította. Az emlékév kapcsán 2020. évre tervezett tiszteletadással egybekötött látogatás a rákóczifalvai Kurucz Hagyományőrző Egyesület tagságánál a 2020. évet sújtó világjárvány miatt nem tudott megvalósulni. A Honvéd Bajtársi Klub a látogatást és az előadásokat, valamint a koszorúzást a Hősök parkjában a 2021. évben szeretné megvalósítani.

 • Kerek évfordulós és nemzetközi ünnepnapok rendezvényei

A Honvéd Bajtársi Klub 5 évenkénti születésnapi jubileumok megköszöntésével, valamint Anyák napi, Nőnapi köszöntésekkel erősíti a kapcsolatot tagjai és azok családtagjai között. Jó alkalmak ezek az idősebb és fiatalabb korosztály közös időtöltésére, a korosztályos problémák megvitatására, a különböző életutak során szerzett tapasztalatok átadására.

  • Közösségi rendezvény (Nagy Olga „világutazó” Klubtag: “Élményeim és dolgos életutam a Világ körül” c. előadása)
  • Közösségi rendezvény (“Katonanőnek lenni régen és ma” c. előadás)
  • Közösségi rendezvény (“Katonanő volt az édesanyám – Család és katonaság régen és ma” c. előadás és kötetlen beszélgetés)
 1. Tapasztalatcserék

A Honvéd Bajtársi Klub a projekt megvalósítási időszakában 3 alkalommal szervez egynapos kirándulást tagsága és aktivistái körében, valamint Tata városának más civil társszervezeteinek részvételével.

 • Barangolások Komárom-Esztergom megyében a hagyományőrzés jegyében (Tát-Mogyorósbánya)

A túra keretében a táti hagyományőrző egyesületek, a férfi- és asszonykórus vendégként lehetőség nyílik a korosztályos tapasztalatcserére, szűkebb hazánk természeti és épített, kulturális értékeinek megismerésére, a korábbi években kialakult jó kapcsolatok (Táti Férfikórus) tovább ápolása.

 • Pannonhalmi kirándulás a személetformálás jegyében

A kirándulás már távolabbi célpontot jelent, ugyanakkor igazodik Tata civil szervezeteinek általános törekvéseihez, hogy az idősebb és ifjabb korúak együttes megszólítására törekedjen, valamint a hitéleti és erkölcsi értékek kifejezésre juthassanak.

 • Szőgyéni kirándulás a testvérvárosi kapcsolatok ápolása

A testvérvárosi kapcsolatok ápolása a civil szerzetek számára különlegesen fontos, és a hagyományőrzés, értékmegőrzés területén nagyon eredményes eszköz céljaik elérésben.

 1. Tanulmányút – A generációs problémák feltárása, a generációk közti kapcsolatteremtés elősegítése
 • Családi Nap a generációk közötti tudásmegosztás jegyében

A Balatonakarattyai Családi 3 nap /2 éjszaka programjának résztvevői a klub tagsága és gyermekeik, unokáik. Programok: „Amit Nagyanyáinktól tanulhatunk” interaktív tevékenységek (bográcsos főzés, csuhézás, kézimunka), „Amit Nagyapáinktól tanulhatunk” interaktív tevékenységek (célbadobás, kispályás foci, praktikus tanácsok kertészkedőknek). Egy este mediált programra is sor kerül, amikor szakember koordinálásával beszélgethetnek a résztvevők az életkori (időskor és ifjúkor) sajátosságokról.

 1. Szakmai megvalósításban közreműködő pénzügyi koordinátor díjazása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Széleskörű tájékoztatás, hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása

A Tata Katonái című hiánypótló könyv 2001-ben jelent meg első kiadásban. A könyv ma már csak könyvtárban és antikváriumban elérhető, javított újrakiadása vált szükségessé, szorosan kapcsolva a Honvéd Bajtársi Klub Tata jubileumi eseményeihez. Paraméterek: 23×16 cm, 413 oldal, ragasztott papírkötés, ff fotókkal és térképrészletekkel illusztrált, 200 pld.

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs – Pénzügyi vezető
 • Programok szervezéséhez kapacsolódó, projekt szakmai megvalósítását támogató eszközbeszerzés

Laptop + Windows OP rendszer, Nyomtató: tintasugaras, Lamináló: A4-es méret laminálásához

 • Hazai konferenciákon, szakmai találkozókon való részvétel

XIII. A hadtudományok és a XXI. század konferencia (Nemzeti Közszolgálati Egyetem).

 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége

Más tatai társegyesületek közösségi média felületeire projekttel összefüggő anyagok elkészítése és elhelyezése.

 • Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

A www.tata.hu oldalon Kedvezményezett aloldalán hivatkozás elhelyezése a projektre, kötelező arculati elemek (logók) elhelyezése. „C” típusú projekttábla kihelyezése a Kedvezményezett székhelyén.

 • Horizontális szempontok érvényesítése

Környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése.

Letölthető dokumentumok