Miénk a Grund Városvédő Egyesület

Elnök:

Dankó Zsolt

Székhely:

2890 Tata, Bezerédi utca 9.

E-mail:

mag.egyesulet.tata@gmail.com

Adószám:

19253787-1-11

Nyilvántartási szám:

11-02-0002221

Cél szerinti besorolás:

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Cél szerinti leírás:

Tata Város természeti, kulturális, történelmi, építészeti, művészeti, tájképi, városegységi örökös értékeinek a védelme a jövő generációja számára. A város fiataljainak a város szeretetére, tiszteletére, a lokálpatriotizmusra való nevelését elősegítő programok szervezése. A városvédelem érdekében nyílt lakossági fórumok szervezése bármely témában és bármely, a lakosságot érintő kérdésben, ezeken a lakosság tájékoztatása. Tata Város Önkormányzatának hatáskörébe tartozó bárminemű, szabályozási terv és rendezési terv módosítását, valamint helyi övezeti besorolásokat, az építést, annak rendjét, ahhoz kapcsolódóan bármely előfeltételi vagy háttérjogszabályi szabályozó rendeletének vagy szabályozójának tárgyalásához egyeztető partnerként bejelentkezni, és arról partnerként egyeztetni, előzetes véleményt adni. Városvédőként a várost érintő kérdésekben szakmai vélemények készítése, az Önkormányzat munkájának elősegítése érdekében /Magyary terv véleményezése, helyi értékek meghatározása: épületek, műtárgyak, épületek részletei, helyi környezet és természetvédelmi kiemelt értékek stb.