Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete Sorstársak Klub Tata

Képviselő:

Fink István – elnök

Székhely:

2800 Tatabánya, Madách u. 7-9.

Telephely:

2890 Tata, Kocsi utca 1.

Klub vezetője:

Kincses Jenőné

Mobil:

+3620-428-7277

Ügyfélfogadási idő:

H: 8 – 11 óráig

Klubdélután:

minden hónap első hétfőjén délután 14 órától.

Nyilvántartási szám:

11-02-0000131

Adószám:

19143293-1-11

Statisztikai számjel:

19143293-8899-529-11

Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Cél szerinti besorolás:

szociális tevékenység

Cél szerinti leírás:

A Komárom-Esztergom megyében élő mozgássérültek összefogása, a  társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése.

Az egyesületről

A helyi csoport feladata, hogy működési területén megvalósítsa az Egyesület céljait. Különösen a következők tartoznak feladatai közé:

Kapcsolatot tart az Egyesület tagjaival, figyelemmel kíséri helyzetüket.

Kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, járási és helyi hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel annak érdekében, hogy a mozgásfogyatékos emberek érdekei az ő tevékenységük során ne szenvedjenek csorbát, az önálló életvitelüket, közösségekben részvételüket, emberi és állampolgári jogaik érvényesülését, a szolgáltatásokhoz hozzáférést segítő és akadálymentes környezeti feltételek kialakuljanak.

Kérelemre eljár mozgásfogyatékos emberek egyéni ügyeiben, közreműködik sajátos szükségleteik minél teljesebb kielégítése érdekében.

A feladatok megoldását szolgáló bevételeket gyűjt, pályázatokon vesz részt.

Formálja a helyi közvéleményt. Ennek érdekében kapcsolatot tart a tömegkommunikációban dolgozó munkatársakkal, akciókat, rendezvényeket szervez.

A mozgásfogyatékos emberek javát szolgáló szociális, kulturális, sport szolgáltatásokat, rendezvényeket, akciókat szervez, közreműködik más szervezetek ilyen célú tevékenységében.

Tájékoztatja az érintetteket és a környezetükben élőket mindazon ismeretekről, amelyek a mozgásfogyatékos emberek szociális biztonságát, rehabilitációját, önálló életvitelét, emberi és állampolgári jogaik érvényesülését, életminőségük javítását szolgálják.

A helyi csoportok részt vesznek az egyesületi vagyon kezelésében, megóvásában és gyarapításában. Adományt gyűjthetnek az erre vonatkozó szabályok szerint.