Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Székhely:

2890, Tata Bercsényi u. 1. (volt Fischer-ház, közvetlen a Városháza mellett)

Képviselő:

Berczelly Attila – elnök

Web:

www.visittata.com

Telefon:

+36 34 588 633

E-mail:

tata@tourinform.hu

E-mail:

tdmtata@visittata.com

Nyilvántartási szám:

11-02-0001768

Adószám:

18140022-2-11

Statisztikai számjel:

18140022-9499-529-11

Közhasznúsági fokozat:

nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

egyéb

Cél szerinti leírás:

A turizmus fejlesztésének elősegítése.

Az egyesületről

Az egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és e célra létrehozott megfelelő szakmai munkaszervezet révén működtetés. A közösségi turisztikai fejlesztésekben való közreműködés javaslattétel és szakmai véleménynyilvánítás útján. A cél elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el:
A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók, civil szervezetek tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete;
Önkormányzati, vállalkozói és civil szervezeti turisztikai tevékenységek összehangolása;
Az érintettek széles bevonásával a helyi desztináció, a városi turisztikai-marketing stratégia kialakítása, véleményezése és egyeztetése;
Javaslattétel a turisztikai szolgáltatásokat segítő infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozóan, a város vezető testülete számára
Turisztikai termékfejlesztés kezdeményezése;
Turisztikai információs iroda működtetése;
Turisztikai szolgáltatások díjmentes közvetítése;
Turisztikai információs technológiai alkalmazás működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére;
Statisztikák készítése a helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről;
Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, támogatása, koordinációja és megvalósítása;
Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről;
Képzési igények felmérése, képzések megszervezése;
Együttműködés a térség, régió más szakmai szervezeteivel és Desztináció Menedzsment Szervezeteivel;
Térségi turisztikai termékek összegyűjtése, adatbázisba rendezése és nyilvántartása.