Tatai Gazdák Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület

Székhely:

2890 Tata, Dózsa Gy. u. 75.

Képviselő:

Szabó Kálmán – elnök

Filipsz Attila – titkár

Körmendi Miklós – gazdasági felelős

Nyilvántartási szám:

11-02-0002005

Adószám:

18745050-2-11

Statisztikai számjel:

18745050-9319-529-11

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)

Cél szerinti leírás:

A vadásztársaság és természetvédő egyesület (továbbiakban: vadásztársaság) célja, hogy az egyessületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, -használatra vonatkozó szabályzatok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét. Továbbá a jól működő egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson a jövőben a vadászati jog haszonbérleti szerződés keretében történő hasznosításával (az alapszabály II/2. pontjában részletezett módon.)