Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete

Székhely:
Képviselő:

Hojka János – elnök

Telefon:

30/828-63-01

Facebook:

https://hu-hu.facebook.com/groups/3411008965583086/

Az egyesületről

Az egyesület 1989. március 18-án tartotta alakuló ülését az Eötvös József Gimnázium dísztermében 168 alapítótag részvételével. A taglétszám hamarosan meghaladta a 300 főt, napjainkban is 300 fő körül alakul.

A tatai gimnázium egykori diákjainak baráti közösségéből alakult szervezet amellett, hogy erősíti az öregdiákok kötődését egymáshoz és az Alma Materhez, ápolja az iskola hagyományait, őrzi és átadja az utánuk következő generációnak a hazafias, erkölcsi nevelés értékeit.

Tagjaik számára folyamatosan szerveznek kirándulásokat, melyek során mely során bejárták hazánk és a környező országok tájait. A gimnázium múltjának megőrzését szolgálják a volt tanárok születésnapi megemlékezései, emléktáblák felavatása, az intézmény történetét feldolgozó kiadványok megjelentetése és a Kalazanci Szent Józsefre való évente ismétlődő  megemlékezés szentmise keretében. A nemzeti és egyetemes műveltség elsajátítása érdekében kiállításokat, előadóesteket rendeznek.

Az egyesület elnöki posztját 20 éven keresztül dr. Körmendi Géza töltött be, 2009 óta Hojka János vezeti a szervezetet.