Tatai „Kenderke” Néptánc Egyesület

Egyesület elnöke:

Hulinné Gyenizse Judit

Székhely:

2890 Tata, Almási utca 24.

Telefon:

+36-34-587-005

E-mail:

neptanc@kenderke.hu

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

kulturális tevékenység

Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

Azonosítószám:

1200/60114/1991/601141991

A Kenderke 1981 óta működik Tatán. Alapítója Kun Lajosné, a Fazekas Utcai Általános Iskola tanítónője volt.  Az iskola diákjaiból álló néptánccsoportot létrehozva a  népi játékokból összeállított játékfűzései, koreográfiái sok szereplésre gazdag élményre adtak alkalmat.  Egyre népszerűbb lett a csoport, és minden  évben az iskolába beíratott ének tagozatos gyerekek közel teljes osztálylétszámmal jelentkeztek a Kenderkébe. Megtelt az iskola udvara énekszóval, önfeledt játékkal.

Az évről évre duzzadó létszám túlnőtte az egyszemélyes oktatás kereteit. Ekkor kapcsolódott be a táncosok képzésbe Kun Katalin, Kun Lajosné lánya. 1991-ben bejegyezték a Tatai Kenderke Néptánc Egyesületet, elnöke – felkérésre a szülők közül – Maknics Gyula, az Eötvös Gimnázium tanára lett. Ettől a pillanattól jegyezhetjük – önálló jogi személyként – a Tatai „Kenderke” Néptánc Egyesületet.

Az egyesület célja a népi életmódhoz köthető azon tudásanyag felgyűjtése és visszatanítása, amely pozitív életminőség-változást eredményez a modern ember életében. Munkájuk során szoros kapcsolatot ápolnak a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolával, amely infrastruktúrát, helyszínt biztosít az egyesület számára. Az egyesület támogatja a a Tata Táncegyüttes és a Szarkalábak Táncegyüttes munkáját is.

Rendezvényeik kiváló lehetőséget nyújtanak a természetes életmódhoz szükséges tudás visszatanulásához, valamint a hagyományos kézműves technikák megszerzéséhez. Ezzel a családokat nagyban hozzásegítik egy természetesebb, egészségesebb, környezetbarát szemlélet és gyakorlat kialakításához. Programjaik komplexek, a népi kultúra világszemléletét hűen tükrözik, hagyományéltető, gazdagító programok. A népi kultúra értékeit nem pusztán őrzik, de át is adják a következő nemzedéknek.

Egyik legfőbb feladatuknak tartják az aktív részvételt Tata város kulturális életében. Minden helyi felkérést elvállalnak, minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy az általuk megmutatható értékeket minél szélesebb körben tárják a közönség elé. Tata város önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás kereteiben szervezzük legnagyobb rendezvényünket: a Tatai Sokadalmat az Angolkert festői környezetében.