Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület

Székhely:

2835 Tata-Agostyán , Kossuth L. u. 68/A.

Postacím:

2890 Tata, Kazinczy F. u. 3.

Képviselő:

Oláh András – elnök

Képviselő:

Mocsi Ádám – elnökségi tag

Képviselő:

Törökné Ruppert Zsuzsanna – elnökségi tag

Web:

www.zszk.hu

Mobil:

+36-20-596-4880

Telefon:

+36-34-952-263

E-mail:

zoldszigetkor@gmail.com

Közösség:

Facebook/Zöld Sziget Kör

Nyilvántartási szám:

11-02-0000591

Adószám:

19150550-1-11

Statisztikai számjel:

19150550-9104-529-11

Bankszámlaszám:

63200119-14926354

Közhasznúsági fokozat:

nem közhasznú

Egyesület formája:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

környezetvédelmi tevékenység

Cél szerinti leírás:

A természet megismerése és megismertetése, a környezet és a természet védelme.

Az egyesületről

Az egyesület 1991 óta működik, amely jogi és szellemi elődjének a híres tatai Herman Ottó Kört tartja. Az alapító tagok döntően tatai, tatabányai, oroszlányi, komáromi és az ezekhez közeli településeken élő tanárok, mérnökök, diákok, kétkezi munkások, természetszerető emberek. A 2004-ben közhasznú egyesületté formálódó szervezet tagjainak száma megközelíti a százat.

Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez, felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli, védelmet igénylő területeket. Jelzéssel él minden olyan esetben, amikor a természeti értékek veszélyeztetését, pusztítását észleli. Együttműködik más, hasonló célokra alakult szervezetekkel, illetve a hatóságokkal.

Az egyesület ismeretterjesztés céljából szabadidős tevékenységeket, egészségvédelmi programokat szervez, előadásokat és bemutatókat tart. A természeti bejárások, túrák, táborozások alkalmával gomba, gyógynövény és egyéb természeti javak begyűjtését és vizsgálatát végzi.

A Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület tömegsport-tevékenysége döntően kerékpáros túrázásban, gyalogtúrázásban, vízi túrázásban és barlangászatban nyilvánul meg. Az egyesületi tagok társadalmi természetőr feladatokat látnak el.

Az egyesület szakmai kirándulásokat, túrákat szervez, vizsgálva a hazai makro- és mikrozonális faunánkat, flóránkat, természeti értékeinket. Elsősorban a Gerecse és a Vértes hegységekben.

Az egyesület működésének költségeit pályázatokból és az összegyűjtött SZJA 1 százalékokból fedezik.