Védőnői feladatkörök

Védőnői feladatkörök az alábbiakban foglalhatóak össze

A megváltozott családmodellnek megfelelően a fiatal családok megsegítésére biztosítanak útbaigazítást, felvilágosító tevékenységet, családgondozást.

Egyedi gondozási tervet készítenek a családlátogatás gyakoriságáról.

Az újszülötteket, csecsemőket egy éves korukig otthonukban segítik.

A gyermekek fejlődésének követésére rendszeres státuszvizsgálatokat készítenek. Szűrési módszerekkel idejében észlelik a fejlődésben kialakult rendellenességeket, így megfelelő szakellátás felé irányítják az arra rászorulókat.

A gyermekvédelmi törvény szellemében – akár a családi konfliktusok ellenére is – szemmel tartják a gyermekek fejlődését.

A várandósok ellátása során nyomon követik a gondozás feltételeinek megvalósulását, összehangolják az ellátásban résztvevők együttműködését.

Az első 1000 nap jelentőségére tekintettel prioritásként kezelik az anyatejes táplálás oktatását, és az egészséges táplálás tanítását.

Együttműködés a gyermekvédelmi szervezetekkel, a család és gyermekjóléti szolgálattal.

A veszélyeztetettek helyzetének segítésére részvétel jelzőrendszeri értekezleteken, egyedi esetekben akár esetmegelőző kerekasztal megbeszélésekre is sor kerül.

Rendszeres kapcsolattartás a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt tatai szervezetével.