Védőnői feladatkörök

  • A megváltozott családmodellnek megfelelően a fiatal családok megsegítésére biztosítanak útbaigazítást, felvilágosító tevékenységet, családgondozást.
  • Egyedi gondozási tervet készítenek a családlátogatás gyakoriságáról.
  • Az újszülötteket, csecsemőket egy éves korukig otthonukban segítik.
  • A gyermekek fejlődésének követésére rendszeres státuszvizsgálatokat készítenek. Szűrési módszerekkel idejében észlelik a fejlődésben kialakult rendellenességeket, így megfelelő szakellátás felé irányítják az arra rászorulókat.
  • A gyermekvédelmi törvény szellemében – akár a családi konfliktusok ellenére is – szemmel tartják a gyermekek fejlődését.
  • A várandósok ellátása során nyomon követik a gondozás feltételeinek megvalósulását, összehangolják az ellátásban résztvevők együttműködését.
  • Az első 1000 nap jelentőségére tekintettel prioritásként kezelik az anyatejes táplálás oktatását, és az egészséges táplálás tanítását.
  • Együttműködés a gyermekvédelmi szervezetekkel, a család és gyermekjóléti szolgálattal.
  • A veszélyeztetettek helyzetének segítésére részvétel jelzőrendszeri értekezleteken, egyedi esetekben akár esetmegelőző kerekasztal megbeszélésekre is sor kerül.
  • Rendszeres kapcsolattartás a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt tatai szervezetével.