Energiahatékony Önkormányzat (2019)

A 2011. március 7-én megtartott jelképes alapkőletétel alkalmával indult útjára a Virtuális Erőmű Program, és az általa üzemeltetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, azzal a céllal, hogy Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy 200MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművel „építsen fel” igazolt megtakarításokból.

Az Európai Bizottsági díjas, ENSz és európai uniós jógyakorlat fenntarthatósági mintaprojektje, a Virtuális Erőmű Program (VEP) által meghirdetett pályázat keretében Energiahatékony Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.

A pályázatban bemutathatók voltak a 2014-20-as időszakban TOP, KEHOP, EFOP stb. forrásból, valamint az egyéb uniós (pl. LIFE) vagy hazai központi, illetve helyi költségvetési forrásból megvalósítani tervezett és megvalósítás alatt álló energetikai és klímavédelmi beruházások.