Magyar tájdíj (2012)

A természetvédelemért felelős miniszter – a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel egyetértésben, együttműködve a területfejlesztésért felelős miniszterrel, a területrendezésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a köznevelésért felelős miniszterrel – kétévente pályázatot ír ki a Magyar Tájdíj elnyerésére, és a nyertes pályázat Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre. A Magyar Tájdíj az Európa Tanács Táj Díja mintájára létrehozott díj, amely a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére adományozható.

2012-ben Tata az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség „Tájvédelem és tájgazdálkodás a Gerecse Natúrparkban és az Által-ér völgyében” című programja révén nyerte el a díjat, amivel 2013-ban az Európa Tanács Táj Díja pályázatán képviselhette Magyarországot. A pályázat szakmai értékelésének részlete az alábbiakban olvasható.

A pályázat egy, az Által-ér vízgyűjtő területén példásan széles körű együttműködés keretében zajló projektet mutat be. A program, valamint a kapcsolódó projektek széleskörű egyeztetés keretében, a helyi érintettek bevonásával kerültek kidolgozásra. Gazdasági fenntarthatóságát a helyi és regionális fejlesztési programokba való beépülésével alapozta meg, a releváns helyi, regionális, egyéb szakmai fórumokkal együttműködésben.

A pályázó több olyan beruházás (különböző bányanyitások, hígtrágyás állattartó technológiák) ellen emelte fel a szavát, melyek az Által-ér völgyi, kisalföldi és gerecsei táj egyediségét és harmóniáját jelentősen megbontották volna. A területi vízügyi albizottságban is a természetes vizek és vízpartok megőrzéséért szállt síkra a túlszabályozottsággal szemben.

A program új vizes élőhelyek, tanösvények, helyi védett területek létesítését kezdeményezte, valamint hozzájárult a Tatai Öreg-tó tágabb térségében a biodiverzitás növekedéséhez és a természetvédelem erősödéséhez. Így valósult meg az Öreg-tó délnyugati öblözetének rekonstrukciója, és így kerülhetett sor az Öreg-tó teljes keleti partján a betonozott partok helyén a természetes homokos fövenyek kialakítására és mindezek eredményeként a tájkarakter pozitív irányba változik. A pályázó a programját folyamatosan fejleszti, újabb elemekkel bővíti, ami garancia lehet a táji értékek jövőbeli megóvására, további növelésére.