Tehetségbarát Helyi Önkormányzat (2013, 2019)

A Nemzeti Tehetség Program keretében adományozott díjjal a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatokat ismerik el.

A díjat azok a helyi önkormányzatok kaphatják meg, amelyek – alapfeladataikon túl – szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi gyermekek és fiatalok segítését célzó tevékenységeket, elősegítik a tehetségek felkutatását, a tehetséggondozásban való egyenlő hozzáférés biztosítását, példamutató együttműködést alakítanak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, bevonva őket a helyi közösségi életbe, valamint díjakkal, ösztöndíjakkal, elismerésekkel támogatják és ösztönzik a tehetségek kibontakozását.

Tata Város Önkormányzata 2013-ban és 2019-ben nyerte el a díjat. Ebben szerepet játszott többek között az is, hogy önkormányzatunk széleskörű ösztöndíj támogatást nyújt, valamint, hogy Tata városa köznevelési, közoktatási, illetve közművelődési megállapodások útján is támogatja a település tehetséggondozással foglalkozó intézményeinek, szervezeteinek működését.