Települési Értéktár Bizottság

Tata Települési Értéktár Bizottság
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna

elnök

Dr. Schmidtmayer Richárd

tag

Petzke Ferenc

tag

Izsáki Zsuzsanna

koordinátor

Telefon:

+36-34-588-664

E-mail:

civil@tata.hu

Tisztelt látogató!

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tata Települési Értéktár Bizottságot hozott létre 2013. július 1-i hatállyal.

A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet rendelkezik a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról, a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáiról, amelyek a következők:

Agrár és élelmiszer gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, állat- és növényfajták,

Egészség és életmód: gyógyfürdők, gyógyvíz, gyógynövények, gyógyszerek,

Épített környezet: tudatos építési munka eredménye,

Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség, ipari termelés szellemi termékei és tárgyi javai,

Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: tánc, zene, régészeti lelőhelyek, történelmi emlékhelyek,

Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény,

Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak,

Turizmus és vendéglátás szellemi, tárgyi termékei: pl. turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások.

A települési értéktárba történő felvételre, a fenti kategóriák figyelembe vételével bárki tehet javaslatot, amelyet formanyomtatványon nyújthat be postai vagy elektronikus úton a városházára, Tata Települési Értéktárnak címezve, vagy a civil@tata.hu  e-mail címre.

Valamely nemzeti értéknek a felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

A javaslattevő adatait;

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, rövid szöveges bemutatását;

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját;

Szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.