A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság tatai és Komárom-Esztergom megyei működésének jelentősége

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 1995. június 1-én tartotta alakuló ülését, ahol 22 fő alapító tag részvételével ez sikeresen megtörtént, így 2020-ban fennállásuk 25. évfordulóját ünnepelhették.

Az érdemi szakmai működés 1996-ban indult meg az önkormányzati képviselők képzésével, ahol még személyesen is részt tudott venni dr. Kiss István, az első tiszteletbeli elnök, Magyary Zoltán vezető munkatársa. Ezt követően fokozatosan bővült a tevékenység, növekedett a résztvevők köre és a tagság száma, ami mára meghaladja a 150 főt.

Szakmai működésük eredményességét jelzi pl. az alapfokú számítógép-kezelő tanfolyamok nagy száma és a nyelvtanfolyamok szervezése az általános témakörök mellett. Sikerült 2003-ban a felnőttképzési intézményi akkreditációt elnyerniük, ami lehetővé tette államilag elismert szakképzés szervezését. Országos jellegű tanácskozásokat is megvalósítottak foglalkoztatási és népfőiskolai konferenciák formájában. 2008-tól folyamatosan végeznek munkaerőpiaci szolgáltatást Komárom-Esztergom megye területén, mely az elmúlt években tovább bővült, és ezáltal jelentősen növekedett a szolgáltatást igénybe vevők száma.

A népfőiskola működésében fontos tényező volt, hogy dr. Márkus Mihály református püspök elsőként vállalta el az elnöki teendőket, és 10 évig látta el a feladatot. Az is hozzájárult a sikerességhez, hogy együttműködésre törekedtek a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel, és nem utolsósorban a megyei önkormányzattal, valamint a megyei közigazgatás vezetésével (jelenleg kormányhivatal).

A népfőiskola létrehozását követően egyik fontos feladatának tartotta Magyary Zoltán professzor és a Tatai Népfőiskola emlékének ápolását. Első lépésként szülőházára került emléktábla, majd ez adott alkalmat arra, hogy az emlékezést rendszeressé tegyék, és minden évben sor kerüljön rá. Ez a folyamat eljutott országos szintre is, de nagyon fontos, hogy Magyary Tatai Járásban végzett átfogó tudományos vizsgálatának hasonmás kiadása – A közigazgatás és az emberek – is megjelent, amelyet Tata önkormányzata is támogatott.

Az emlékőrzést szolgálták a dr. Kiss István, dr. Benda Kálmán és dr. Reviczky Istvánnak állított emléktáblák, valamint a Tatai Népfőiskola Újhegyi épületén elhelyezett is. 2004-ben a Magyary házaspár tragikus halálát megörökítő emlékhely jött létre Héreg községgel és Tata önkormányzatának együttes támogatásával.

Érdemes kiemelni még a népfőiskola Magyary díjának létrehozását (2009), mely az egyetemen tanulmányokat folytató, a Magyary Zoltán Szakkollégiumban eredményes munkát végző hallgatók, a leendő közigazgatási szakemberek elismerését szolgálja.

Több éves előkészítés után 2021-ben 14 népfőiskola, alapítóként létrehozta a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatot, melynek meghatározó tagja a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság.