Tata jelképei

Tata címere

Tata címerének első fennmaradt ábrázolását egy 1490-ben készült iraton található függőpecsétről ismerjük. A pecséten látható címer azonban ennél korábbi eredetű, az alkalmazott szimbólumok, és azok elrendezése alapján azt Nagy Lajos király adományozhatta, a település tehát ekkor nyerhette el a mezővárosi rangot. A címer alapja egy hasított pajzs, melynek jobboldala két mezőre oszlik, felső részében az Anjou-ház legfőbb jelképének tekinthető Anjou liliomok, alsó részében az Árpád-házat jelképező pólya mesteralak látható. A címer balfelén lépcsős talapzaton álló kettős kereszt látható, amely a királyi méltóságot jelképezi. Az évszázadok során ez a címer feledésbe merült és a város más jelképeket használt.

A következő adataink már a 18. századból szintén pecsétekről, illetve pecsétnyomókról származnak. Tata 1769-ből származó pecsétnyomóján látható az új címer legkorábbi ábrázolása. A címer mezeje két részre van vágva, a felső részben egy koronás alak szerepel, aki a kezében jogart tart (az alakot a kutatás Zsigmond királyként azonosítja, aki gyakran tartózkodott Tatán, uralkodása alatt élte fénykorát a város), mellette a jobb oldalon egytornyú templom, bal oldalán pedig három domb látható. Az alsó részben Magyarország címere látható. A címer 1908-ig volt használatban, amikor is a régi hagyományt felélesztve a város visszatért a középkori címer használatához. Tóvárosnak egy címerét ismerjük, ezen egy jobbra ballagó bárány látható, mely kezében kettős keresztet (egyes ábrázolásokon pedig zászlót) tart. Ez az úgynevezett Agnus Dei – Isten báránya – szimbólum. A címert a 18. századtól kezdve használtak 1938-ig, Tata és Tóváros végleges egyesítéséig. Korábban, a két település Bach-korszak alatti egyesítésekor új címert vezettek be, melyen a városok korábbi címerei olasz pajzson, kissé egymásra dőlve voltak láthatóak.

A szocialista időszak alatt (a korszak gyakorlatának megfelelően) egy történelmi hagyományokat nélkülöző címert vezettek be, melyen csücskös, középen hasított pajzsalakon jobbra nyolc vágás, a baloldalon pedig bástya látható, felette vörös csillaggal. A rendszerváltás után azonban a város visszatért a régi – középkori eredetű – címerhez, ami 2017-ben némi kiegészítést kapott. Ekkor jelent meg a pajzs tetején a heraldikai korona, alján pedig a „TATA” feliratú szalag. A város zászlajának (mely már a modern korban készült) színeit a címer színei adják, a címer pedig látható a zászló közepén is.