Angolkert forrásbarlangjai

A tóvárosi Angolkert (Néppark) forrásbarlangjai

A napjainkra újból gyönyörűen rendbe hozott, jelenleg az öreg-tóból felszivattyúzott vízzel táplált Cseke-tavat körülölelő park két nagyobb hévíz-feltörési góccal dicsekedhetett: az egyik volt az ún. Nagy- vagy Tükör-forrás, a másik pedig a Kis- vagy Angyal-forrás. Ezek felbuzgó, szinte kifogyhatatlannak tűnő bőségű, 20-21 °C-os szénsavtartalmú tiszta vize már a múlté, a korábban említett okok miatt teljesen elapadtak. Vizük malmokat (gabonaőrlő, kalló- és fűrészmalmokat) hajtott (Körmendi G. 1980) , táplálta a Cseke-tavat, a város uszodáját, forrásmedencéi és levezető patakjai, kisebb vízesései gyönyörködtető látványosságot adtak az ápolt parknak (Kopasz J-né, 1888) . A forrástavacskák és patakok rendszerét napjainkra rekonstruálták, de bennük sajnos (egyelőre?) a Nagy-tó Tatabánya és Oroszlány által szennyezett vize folydogál.
A források szintcsökkenése, illetve elapadása azonban – csekély vigasz! – lehetővé tette az itt levő két felszálló forrásbarlang feltárását.

Írta: Almády Zoltán 2890 Tata, Agostyáni u. 8.