Bartha-kútbarlang

Bartha-kútbarlang

Ugyancsak a tatai mezozóos rög jura kori rétegsorában található, légvonalban mindössze kb. 400 m-re a Megalodus-barlangtól, a volt piarista rendház (ma középfokú kollégium) közelében. Régóta ismert, vésett kútként induló karsztobjektum, a kút szája 153 m Af. van, néhány méterig kiépítve (3. ábra). Vize 15 °C hőmérsékletű volt (1922.). A sziklába vésett kútakna 14 m mély. Ennek aljából indult a homokos-agyagos üledékekből álló, közel vízszintes talpszint. A hajdan vízzel kitöltött járat a feltárás megkezdésekor (1984. Megalodus Barlangkutató és Geológiai Szakcsoport, Tata) már természetesen száraz volt, hiszen a karsztvíz-depresszió ezt a karsztjáratot sem kímélte.

3. ábra. A tarai Bartha-kútbarlang izometrikus ábrázolása. Felmérte a Megalodus Barlangkutató Csoport. Szerkesztette Almády Zoltán 1987-ben
Fig. 3. Isometric representation of the Bartha well cave, Tata

Ez a barlangfolyosó kezdetben kb. 11 m hosszan volt járható, a végén felfelé induló kürtővel. Fő iránya: 340°-160°, 83°-os dőlésű tektonikus síkban. Levegőjének hőfoka 12,5 °C, az üledéké 10,5 °C. A talpat hatalmas mennyiségű, kőtömböket is tartalmazó üledék alkotja, melynek mélységbeli kiterjedése még ma sem ismert. A felfelé harapózó kürtőket megbontva kiderült, hogy azok valamikor a felszínre nyíltak, talán feltörő forráskürtők voltak. Így már érthetővé vált az iszonyatos mennyiségű kitöltés eredete.
A lejárati kútakna alatt folytatva a feltárást, a barlang mélysége közel nyolc métert nőtt, de ez még mindig nem a talpszint. További, közel 10 nyes folytatást is találtunk (kiástunk) a barlang fő csapásirányában, amely ígéretes, fejlett oldásokkal halad É-ÉNy irányban.

Barit-kristálycsoport a Bartha-kútbarlangból (Krajcsirovits Gy. felvétele)
Group of barite crystals from the Bartha well caye

A barlang falai szinte kísértetiesen emlékeztetnek a Megalodus-barlang kalcit-paplanára, nagyon szép, mahagóni-színű, barnás-vöröses vasoxidos réteg színezi őket. Sajnos a barlang a feltárás megkezdése előtt több évig nyitva állt, és néhány sérülés, vésés már volt a vastag kalcitkérgen. 1950-ben még vízhozamnövelési céllal robbantottak is a kút aljában, ez is okozott némi képződményrombolást.
A felszínre emelt kitöltés átvizsgálása közben sok olyan kalcit-tömb került elő, melyeknek felszínén, illetve belsejében kékes színű, táblás barit-kristálycsoportok voltak. A kalcitkéregben szép kristályokkal borított kavernák is találhatók.
A barlang mineralógiai érdekességeként tarthatók szánon az „U” keresztmetszetű kalcitkéreg-gumók, amelyek kb. 15-25 cm nagyságúak és az „U” tengelysíkjában egy vékony barit-telér van. Feltehe-tőleg ez egy pregenetikus kiválás, amely a karsztkorrózió folytán kipreparálódott, majd szinte késpengeszerűen benyúlt a barlang terébe. A későbbi kalciumdús oldatok erre kristályosíthatták rá a 4-8 cm vastag kalcitot. Néha még ezek külső felületén is található baritkiválás.

„U” keresztmetszetű kalcitkéreg-darab a Bartha-kútbarlangból. Középen baritkristály-kiválás húzódik (Almády Z. felvétele)
Calcite fragment of U cross-section from the Bartha well cave. In the middle barite crystal precipitation can be detected.

Az eddigi feltárások alatt régészeti lelet alig került elő, mindössze néhány megmunkáltnak tűnő tűzkőszilánk és egy római kori bronzpénz.
Mivel a barlang sűrűn lakott, rosszul csatornázott terület alatt húzódik, a későbbiek során környezetvédelmi mérési helyként is fog szolgálni, főleg a nyílt karsztba beszivárgó szennyvizek szempontjából.

Írta: Almády Zoltán 2890 Tata, Agostyáni u. 8.