Eötvös-barlang

Az Eötvös József Gimnázium udvarában levő mésztufabarlang

Erről az üregrendszerről mindössze szóbeli és igen kevés írott információ áll rendelkezésre. Jelenleg bitumenes sportpálya fedi a lejáratot. Egy későbbi esetleges feltárás azért lenne nagyon érdekes, mert közel van a Megalodus-barlanghoz és a Bartha-kútbarlanghoz is, valamint több hajdani bővizű forráshoz és kúthoz. A gimnázium alatt tekintélyes travertinó-összlet van, amely feltehetően a rög belsejében kommunikáló barlangrendszerek vizéből vált ki (Scheuer Gy. – Schweitzer F. 1981, 1986, Scheuer Gy. 1984.). Dr. Dornyai Béla 1927-ben megjelent publikációja határozottan cseppkőbarlangot említ, amely mellett egy „víznyelő töbör” is volt. Érdekes módon a következőket is leírja: „E víznyelő töbört 1912-ben az akkor épített főgimnázium szennyvízgyűjtőjének rendezték be”. Szomorúan jegyzi meg azt is, hogy a cseppköveket barbár kezek letördelik, sőt szeméttel dobálják tele az üregeket. (Dornyai B. 1927.) Ehhez nem kell kommentár, úgy látszik, hogy a karszt környezetvédelme már akkor sem állt a helyzet magaslatán! – A tatai kutatócsoport terveiben ennek a rejtélyes sorsú barlangnak az újra feltárása is szerepel.
A gimnázium melletti „porhanyóbányában” (édesvízi mészkő), egyébként található egy lapos üreg, amelyet sokan barlangként említenek, de ez valójában egy ősrégészeti feltáróhely, ahol is a mésztufa-rétegek közül a régészek kikaparták a löszt a telep feltárása végett (Kormos T. 1912). Maga a travertinótömeg egyébként roppant gazdag pleisztocén faunát és flórát zárt magába. Több kisebb áltektonikus, repedésjellegü barlangocska is található benne.

Írta: Almády Zoltán 2890 Tata, Agostyáni u. 8.