Városi kitüntetettek

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati  rendelete az alábbi helyi kitüntetések és címek alapításáról és odaítéléséről rendelkezik:

Tata Város Zsigmond Király Díja

Tata Város Zsigmond Király Díja adományozható azon magánszemélynek, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

Tata Város Mátyás Király Díja

Tata Város Mátyás Király Díja adományozható azon magánszemélynek, aki a város közössége érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

„Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst és bronz fokozata

„Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozata adományozható azon személyeknek, vagy közösségeknek, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

Tata Város Díszpolgára cím

A képviselő-testület a város lakossága nevében „Tata Város Díszpolgára” címmel tünteti ki és az ezzel járó jogokkal ruházza fel azokat a személyeket, akik:

tevékenységükkel, illetve adományaikkal a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagították, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szereztek.

országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenységük révén a város ismertségét, rangját növelték vagy növelhetik, kapcsolatainak körét bővítették vagy bővíthetik.

A fenti kitüntetések adományozásának kezdeményezését és odaítélésének szabályait a fenti önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtalálható az önkormányzati oldalon a hatályos rendeletek között.

Letölthető dokumentumok