Kiadványok, könyvek

Irodalom

Bárdos Kornél: A tatai Esterházyak zenéje 1727-1846.Bp. 1978.

Dornyay Béla: Tata-Tóváros hőforrásai és közgazdasági jövőjük. Tata, 1925.

Faller Jenő: Süess Orbán építészeti főfelügyelő 1577. évi jelentése Tata várának építkezéseiről. Tata, 1936.

Fülöp Éva Mária: A Tata-gesztesi Esterházy-uradalom megszervezése a XVIII. század első felében I. In: Somorjai József szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 4. (Tata, 1991). 53–73

Fülöp Éva: A tata-gesztesi Eszterházy-uradalom megszervezése a XVIII. század első felében II. In: Fülöp Éva – Kisné Cseh Julianna szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 6. (Tata, 1999). 325–343.

Fülöp Éva: Az 1747. évi vízszabályozás a tata-gesztesi uradalomban. In: Fülöp Éva – Kisné Cseh Julianna szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 10. (Tata, 2003). 195–205.

Fülöp Éva: Szarka–Eszterházy–Kristály: újabb adatok a tóvárosi fogadó történetéhez. In: Fülöp Éva – Kisné Cseh Julianna szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 11. (Tata, 2004). 171–182.

Gyenisné Landesz Edit – Somorjai József szerk.: Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. (Tudományos Füzetek 5. Tata, 1990).

Horusitzky Henrik: Tata és Tóváros hévforrásainak hidrogeológiája és közgazdasági jövője. A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. XXV. köt. 3. füzet. 1923.

Jakus Lajos: A tatai hévizeken őrlő malmok múltja megszűnésükig. 1991.

Kemecsi Lajos: Adatok a tatai fazekasság történetéhez. In: Fülöp Éva – Kisné Cseh Julianna szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 6. (Tata, 1999). 345–387.

Körmendi Géza: A tatai fazekasság története. 1988.

Körmendi Géza: A tatai vízimalmok. Tata, 1988.

Körmendi Géza: Kaszinók, kávéházak, vendéglők, kocsmák Tata-Tóvároson (1766–1950). 2012.

Lakatos Erika: Mesélő utcanevek. Tata, 2011.

Mohl Adolf: A tatai plébánia története. Győr, 1909.

Mohl Adolf: Szenthelyek a tatai plébánia területén. Kiad. a tatai róm. kat. plébániatemplom. Győr, 1916.

P. Tóth Enikő: A tatai angolkert 18-19. századi építészeti és képzőművészeti emlékei. Újabb adatok a kert történetéhez. In: Fülöp Éva Mária – László János szerk.: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 15. (Tata, 2009). 87–117.

P. Tóth Enikő: Schwaiger Antal szobrász munkássága a tatai Esterházy-uradalomban, különös tekintettel a tatai fajanszgyárban betöltött szerepére. In: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 13-14. (Tata 2008). 249–374.

Rabár Ferenc: A tatai Piarista Főgimnázium története (1900–1944). Tata, 2014.

Rabár Ferenc: Sorsdöntő esztendők Tata és a piaristák (1940–1944). Tata, 2017.

Rabár Ferenc: Tata és Tóváros egyesítése és fejlesztése (1935–1944). Tata, 2019.

Rados Jenő: Tata. Budapest, 1964.

Révhelyi Elemér: A tatai majolika története. Bibliotheca Humanitatis Historica – A Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványai 8. (Budapest, 1941).

Révhelyi Elemér: Fellner Jakab életműve – a kezdetektől az 1760-as évek közepéig (Sajtó alá rendezte: Haris Andrea). In: Payer Gábor szerk.: Révhelyi Elemér munkássága a tatai múzeum hagyatéki gyűjteménye tükrében. (Tudományos Füzetek 4. Tata, 1988). 11–33.

Rohrbacher (Rédey) Miklós: Tata története. Tata. 1888–1889.

Szabad György: A tatai és gesztesi Esterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Bp. 1957.

Tata története. I. köt. Az őskortól 1727-ig. (Szerk.: Bíró Endre. Főszerk.: Kovács Emil. írták: Bíró Endre, B. Szatmári Sarolta, Keller György, T. Dobosi Viola, V. Vadász Éva, Vékony Gábor, Kiad. Tata Város Tanácsa.) Tata, 1979.

Tata története. II. köt. 1727-1970. (írták: Körmendi Géza, G. Dián Éva, Bártfai Ilona, Gerelyes Ede, Biczó Sándor. Kiad. Tata Város Tanácsa.) Tata, 1984.

Wehner Tibor: Tata a képzőművészetben. In: Tata Barátainak Köre Tájékoztatója. Tata, 1980. 138–191. (Komárom megyei Művészeti Kiskönyvtár.)