Pályázati felhívás – Inkubátorház egyes helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására

Pályázati felhívás a a Tata, Széles csapás 460/158 hrsz.-ú ingatlanon kialakított inkubátorház egyes helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására

Tata Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló a Tata, Széles csapás 460/158 hrsz.-ú ingatlanon kialakított inkubátorház egyes helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására. Pályázatot csak kezdő vállalkozások nyújthatnak be. Kezdő vállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, amely a pályázat benyújtásának napjától számítva 5 (öt) éven belül alapítottak.

A bérleti díj az alábbiak szerint alakul:

I. kategória 1 éven belül alapított/alakult vállalkozás
II. kategória 2 éven belül
III. kategória 5 éven belül

Az irodák esetében a havi bérleti díj – mely magában foglalja az irodák villamos energia díját is – az alábbiak szerint alakul:

I. kat. 2.880.-Ft/m² + ÁFA/hó
II.kat. 4.080.-Ft/m² + ÁFA/hó
III.kat. 5.280.- Ft/m² + ÁFA/hó. A III. kategória esetében amennyiben a bérleti szerződés időtartama az 1 évet meghaladja, úgy 1 éven túl a bérleti díj minden évben a KSH által közölt inflációs ráta mértékével emelkedik.

Műhelycsarnok havi bérleti díja – mely a közművek költségeit nem foglalja magában – az alábbiak szerint alakul:
I. kat. 900.-Ft/m² + ÁFA/hó
II.kat. 960.-Ft/m² + ÁFA/hó
III.kat.1.200.-Ft/m² + ÁFA/hó. A III. kategória esetében amennyiben a bérleti szerződés időtartama az 1 évet meghaladja, úgy 1 éven túl a bérleti díj minden évben a KSH által közölt inflációs ráta mértékével emelkedik.

Általános pályázati feltételek, pályázati dokumentáció:

Pályázni csak írásban, magyar nyelven lehet.

A pályázati dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés feltétele.

A dokumentáció megvásárlásának feltételei: A részvételi jelentkezéshez dokumentáció került összeállításra, amely ügyfélfogadási időben vagy azon kívül előzetes bejelentkezés alapján vásárolható meg. A dokumentáció anyagának díja 5.000.- Ft + ÁFA, mely összeget a hivatal részéről rendelkezésre bocsátott postai csekken vagy átutalás útján az önkormányzat MBH Banknál vezetett 50440016-10016147 számú számlájára kell megfizetni (átutalás esetén az átutalási bizonylatot pályázó köteles a pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni). A dokumentáció átvételének helye Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1., Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda (II. emelet 203. szoba).

További információ dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezetőtől kérhető a 34/588-659-es telefonszámon vagy a vagyongazd@tata.hu e-mail címen.

Letölthető dokumentumok