Polgármesteri határozat a gazdasági programról

Tata Város Polgármesterének 1/2020. (III.25.) határozata a ciklusra szóló gazdasági program elfogadásáról

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése   alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. és 2024. közötti megbízatásának időszakára az I/10-34/2020. számú előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadom a gazdasági programját.

Határidő:       folyamatos, 2024. szeptember 30-ig

Felelős:          Michl József polgármester

A határozat  mellékletét képezi az I/10-34/2020. sz. írásos előterjesztés.

Michl  József

polgármester

Letölthető dokumentumok