Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Programja 2019-2024

I. Mikovinyi Sámuel vizek és zöldfelületek program

A visszatérő források kezelése továbbra is a legfontosabb kérdés ezen a területen. Ezen belül többek között fontosnak tartjuk a Réti-tavak rehabilitációjának folytatását. Az önkormányzatnak szándékában áll a már elkészült 8-as Réti-tó mellett elhelyezkedő 7 további tó kezelésének átvétele a jelenlegi tulajdonostól. Ezen vízfelületek állapotát is helyre kell állítani, de a jövőben szerepet kaphatnak akár a város halgazdálkodásában is.

A Fényes-fürdőn a továbbiakban is kiemelt célunk a vizek megfelelő karbantartása. Ennek érdekében szükséges elvégezni a Hülcser- és a horgásztavak, valamint az evezős pálya kotrását, amivel elkerülhető e vizek túlzott eliszaposodása. További fontos feladat a különböző invazív növényfajok elszaporodásának megakadályozása a Fényes forrásvidék területén.

A sportmedence szerkezetének rossz állapota miatt az Amorf medencék környékén szeretnénk megteremteni az úszás lehetőségét egy másik sportmedence építésével. A jelenlegi medencéből a beton szerkezet elbontását követően egy biotavat szeretnénk létrehozni, a medence alatti forrás által táplált tóban a Fényesen korábban meglévő vízinövényeket, halakat csigákat lehetne bemutatni. Ezen intézkedések biztosíthatják az eredeti állapothoz legközelebb álló természeti viszonyok megteremtését.

A közelebbi jövő feladatai közé tartozik a Fürdő utcában található Lo Presti forrás rendezése. A forrás jelenleg felszínen lévő vizét az Esterházy-kastély udvarán lévő befogadó tóba kívánjuk bevezetni.

Komoly munkát fog jelenteni a következő időszakban is a csapadékvíz elvezetése a városban. E területen talán a Vasút utca felől a Gesztenye fasoron húzódó nagy átmérőjű vezeték megépítése (Újhegyi vízfolyás) a legsürgetőbb.

A városi csapadékvíz elvezetés fejlesztésének keretében az előző ciklusban elkészült a Vértesszőlősi úttól az Építők parkján áthaladó csapadékcsatorna, mely a Kertvárosban keletkező csapadékvíz elvezetése az Öreg-tóba. Ezen fejlesztés következő üteme lenne a Fáklya utcában is a csapadékcsatorna kiépítése, mely révén a Kertvárosi városrész csapadékvíz elvezetése megoldottá válna. További megoldandó feladat a Kosréti vízfolyás nyomvonal áthelyezése a Dózsa György és a József Attila utcában.

Az Által-ér Szövetséggel együttműködésben további lépéseket teszünk az Öreg-tóban található mintegy 1 millió m3-nyi iszap kotrásának előkészítése érdekében. Az Által-ér torkolatában a vízfolyás természetes tisztulását elősegítő vizes élőhelyet szeretnénk továbbfejleszteni, hogy a nagyobb területen, úgynevezett természetes szűrőmezőn keresztül átáramoltatott Által-ér vizét tovább tisztíthassuk.

A jövőben is folytatni kívánja az önkormányzat az erdőtelepítést a városban, de bizonyos területeken, például Kertvárosban, valamint a Fekete út mentén szükség lesz a jelenleg meglévő, nem honos fákkal beültetett erdő frissítésére és ennek keretében már a jelenlegi ciklusban döntött az önkormányzat Képviselő-testülete egy erdősítési pályázat benyújtásáról. A jövőben hasonló pályázatokon történő elindulással, illetve önerőből további telepítéssel kívánjuk növelni az erdő nagyságát városunkban.

A Zöld város program keretében a város frekventált területein, így az Ady Endre utcában, vagy éppen a Várkanyarban is meg kell tervezni, hogy miként kívánjuk kezelni a zöldfelületeket. A Várkanyar, a Művelődési Ház és a volt rendelőintézet előtti terület esetében az is átgondolásra érdemes, hogy miként alakítsuk az ott vezető Váralja út nyomvonalát. Az az elképzelésünk, hogy a vár és a Művelődési Ház közötti terület a jövőben városi rendezvények helyszínéül szolgáló közösségi térré váljon, miközben a jelenlegihez képest növekszik a zöldfelület nagysága is. Szeretnénk megújítani a Hősök-terét, amely a közelben tanuló diákok számára egy közösségi térré válhatna. Tovább szeretnénk fejleszteni a vár és a Vágóhíd közötti sétányszakasz környezetében lévő zöldterületet, hogy a városlakók és a turisták méltó környezetben sétálhassanak a tó partján.

Az Esterházy kastély felújításával összefüggésben a Kastély tér és a sétány állapotát is rendezni kívánjuk, oly módon, hogy ott folyamatosan biztosítva legyen az áram- és vízszolgáltatás elérhetősége a városi rendezvények számára. Terveink között szerepel egy olyan új vizesblokk létesítése is ezen a területen, amely megfelelően ki tudja szolgálni az ott megrendezett programokra érkezők igényeit.

Az agostyáni városrészben a közösségi kertek létrehozására irányuló Tündérkert program keretében folytatni kívánjuk az őshonos gyümölcsfák telepítését, valamint ezzel összekapcsolva a Kossuth utca megújítását.

Az ápolt, rendezett városkép kialakítása érdekében fontosnak tartjuk az utak menti zöldfelületek rehabilitációját is, amelybe szeretnénk bevonni a lakosságot is.

Az elmúlt ciklusban a Bacsó Béla lakótelepen a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal közösen megindítottuk a közösségi kertek programot, mellyel célunk volt az alulhasznosított, lakóparkok, lakótelepek körüli önkormányzati közterületek bevonása a közösségi életbe. A megindított programot a jövőben folytatni kívánjuk, és további lakóterületeket kívánunk bevonni ebbe a közösségi élet fejlesztése érdekében.

A zöldfelületek bővítése mellett kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a már meglévő zöldterületeink megóvására. Ennek érdekében vizsgáljuk, hogy az ipari park területén lehetőség lenne-e egy hulladékudvar kialakítására, ahova a lakosság és gazdasági társaságok részére biztosítanánk meghatározott hulladékmennyiség leadását.

 

II. Fellner Jakab településfejlesztési program

A program keretében kiemelt célunk a vár és környezetének rendezése úgy, hogy az méltó legyen a terület történelmi múltjához.

Ezt is szolgálja a Magyary Zoltán Művelődési Központ épületének rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése. E fejlesztés egyik alapvető eleme, hogy a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új helyszínre kerül, az Ady Endre úton található egykori Tiszti Klubban kialakítandó Magyary Zoltán Tudásközpontba, így jelentős tér szabadul fel a Művelődési Házban. Ennek köszönhetően ott egy olyan kulturális és szórakoztató központot tudunk kialakítani, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szabadidős programokat, s amely nemcsak a tataiak, de a városunkba látogató turisták számára is igazi közösségi térré, találkozási ponttá válhat. Felújított formában továbbra is az épületben marad a színházterem, a jelenleg nyitott belső udvar lefedésével ugyanakkor egy új rendezvénytér is keletkezik. A fennmaradó épületrészekben szórakozásra, játékra, közösségi programok megrendezésére alkalmas tereket hozunk létre, amelyek egy egész család számára nyújtanak lehetőséget a kikapcsolódásra. A vendégek igényeinek teljeskörű kiszolgálása érdekében egy étterem is helyet kap az épületben.

Elképzeléseink szerint a volt rendelőintézet épületében a Kuny Domokos Múzeum számára iroda- és raktárhelyiségeket, valamint további kiállítótereket, többek között egy korszerű látványtárat fogunk kialakítani.

Az elmúlt ciklus egyik jelentős eredménye volt, hogy a tatai vár állami ingatlanai az önkormányzat tulajdonába kerültek. A vár városunk kiemelt turisztikai látványossága, melynek fejlesztése elengedhetetlenné vált. Célunk, hogy a jövőben a vár még magántulajdonban álló részei újra közösségi tulajdonba kerüljenek, ezzel párhuzamosan elkezdjük a vár felújításának előkészítését (koncepcióterv), a megvalósításra ugyanakkor csak állami támogatással kerülhet sor.

A Piarista Rendház környezetében rendezni kívánjuk az épület alatt található parkot és sportpályát, továbbá egy parkoló kialakítását is szükségesnek látjuk. Az épületen belül az emeleti részen és a tetőtérben egy összesen 100 fős szálláshely kialakítása szerepel a szándékaink között. Első lépésként azonban a tetőhéjazat cseréjének és a gerendázat javításának kell megtörténnie.

A Kossuth tér rehabilitációjának befejezéseként rendezni fogjuk a Szent Kereszt templom előtti és mögötti területet. Előbbit a Kossuth tér folytatásaként, annak stílusában valósítjuk meg, utóbbi esetében egy jól használható parkoló kialakítása, a csapadékvíz elvezetése és területrendezés a fejlesztési cél.

Az Ady Endre utcában a Kapucinus templomtól a Mária szoborig kell átgondolni a fejlesztési lehetőségeket, úgy, hogy azok egységes arculatot kölcsönözzenek Tóváros főutcájának, és lehetővé tegyék a gyors, biztonságos közlekedést mind az autóforgalom, mind a gyalogosok, kerékpárosok számára. Ennek érdekében elképzelhető több körforgalom kialakítása (pl. a Miklós malomnál, a Baji úti elágazásnál) és új parkolók létesítése. Fontos szempont az utcában egy egységes zöldfelület kialakítása is.

A Fényes fasorban a katonai kollégiumon túli 10-15 hektáros területen 400 lakás megépítése szerepel a jövőbeni terveink között az új lakások iránt megnyilvánuló jelentős kereslet kielégítése érdekében. Ezzel összefüggésben az érintett szakaszon szükségszerű a közlekedési lehetőségek fejlesztése, többek között a Fényes fasor két sávossá szélesítése és egy további híd megépítése az Által-ér felett.

A Naszályi út menti területre és az Újhegyre vonatkozóan is részletes fejlesztési tervet fogunk készíteni, amely az infrastruktúra fejlesztésén (víz, út, közvilágítás) túl közintézmények elhelyezését is magában foglalja az utóbb említett városrészben. Ezt előlegezi meg az az önkormányzat által benyújtott pályázat, amely egy újhegyi bölcsőde megépítésére irányul. Ezen területek fejlesztésének első lépéseként megkezdtük az Újhegy IX. és X. dűlő vezetékes ivóvízzel történő ellátásának tervezését. Ennek elkészültét és engedélyeztetését követően az ott lakók bevonásával kívánjuk megindítani a kivitelezést. Hasonló módon fogunk eljárni a Naszályi út menti területek esetében is.

Az üdülőterületek infrastrukturális fejlesztése szintén az átgondolandó feladatok sorába tartozik, hiszen az ottani ingatlantulajdonosok közül egyre többen élnek életvitelszerűen Tata ezen részein.

A régóta napirenden lévő elkerülő út építésével kapcsolatban, valamint az M1-es autópálya három sávossá alakításával összefüggésben érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy Tatabányától egy bizonyos szakaszon az autópálya szélesítése helyett egy olyan 2×2 sávos elkerülő út létesüljön, ami a szomódi elágazásnál csatlakozna vissza az 1-es főúthoz, s így nagymértékben tehermentesíthetné városunk forgalmát. Ezt segítené elő az is, ha valamennyi Tatáról kivezető utat (pl. a Naszály, Komárom vagy Kocs felé vezető út) rácsatlakoztatnánk erre az elkerülő útra.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az elkövetkezendő időben az Újhegy Barcsay Jenő utca (korábbi nevén Újhegy VIII. dűlő) fejlesztését. Ennek keretében a szabályozási tervben meghatározott úttelek kialakításához szükséges ingatlanrészek megszerzését és azt követően, állami támogatással egy szilárd burkolatú út kialakítását. A fejlesztés megvalósulása hozzájárulhat az Újhegyi városrész tömegközlekedéssel való elérésének javulásához. A közlekedés biztonságosabbá válik, egyúttal közvetlen összeköttetés alakul ki a Szomódi út és az Agostyáni út között, – mely egyfajta városelkerülő útként is funkcionálhat –, valamint Szomód és Baj között is, figyelembe véve a Baj község által az elmúlt időszakban megvalósított útfejlesztést. Ezen fejlesztéssel nemcsak a városrész közlekedése javulna, hanem a neszmélyi és a baji borvidék között közvetlen biztonságos közlekedési lehetőség teremtődne meg, mely így hozzájárulhat a térség borturizmusának fejlődéséhez.

A közlekedésfejlesztés terén fontos célunk az is, hogy egy, az egész várost átszelő kerékpárút-hálózatot alakítsunk ki. Ehhez természetesen szükséges további kerékpárutak építése, így a Tata-Agostyán, a Tata-Baj és Tata-Naszály közötti szakaszok kivitelezése, valamint a már meglévő kerékpárutak összekapcsolása a város területén.

A parkolási lehetőségek bővítése érdekében a Güntner Aréna mellett, a Wass Albert utca és a Deák Ferenc utca közötti területen tervezzük parkolók, továbbá a Dobroszláv utcában a kiköltöző Távhő helyén egy parkolóház megépítését. A város közterületi információs rendszerét új utca- és jelzőtáblák kihelyezésével fejlesztjük tovább, míg a közlekedésbiztonság javítását „okos zebrák” létesítésével tartjuk elképzelhetőnek.

A városüzemeltetés terén a legfontosabb feladatunk a már megkezdett gépesítés folytatása, annak érdekében, hogy meg tudjunk küzdeni a munkaerőhiány jelentette problémákkal.

Az energetika kérdéskörén belül vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az új Művelődési Ház, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a volt Rendelőintézet fűtését is a Távhő révén biztosítsuk, de kilátásban van egy napelempark megépítése is magánberuházás keretében, továbbá az önkormányzatnak is szándékában áll, hogy a jövőben felújítandó épületeket napelemekkel lássa el.

A klímatudatosságot erősítő szemléletformálás fontos célunk, egy nyertes pályázat megvalósításával a helyi klímastratégia átdolgozását, valamint figyelemfelhívó akciók, rendezvények lebonyolítását tervezzük.

 

III. Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági program

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan a város oktatási intézményeiben is folytatni fogjuk a fejlesztéseket. Az önkormányzat által kezelt óvodák közül már a befejezéséhez közelít a Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítése, a Kertvárosi Óvoda esetében azonban még előttünk áll az épület bővítése, illetve teljes felújítása. A Vaszary János Általános Iskolában a Tatabányai Tankerület pályázata révén teljes víz-, villany- és szennyvíz-infrastruktúra cseréje valósul meg, de itt egy új tornateremre is szükség lenne. A Csillagsziget Bölcsőde konyhájának felújítása és bővítése révén már négy óvodába fogják innen szállítani az ételt. A megszűnő főzőkonyhák felszabaduló tereiben tornaszobák, illetve fejlesztőszobák kialakítását tervezzük. A bölcsődénkben megújításra vár még egy gondozási egység, amelyet mielőbb szeretnénk megvalósítani. Teljes megújulás előtt áll a Kőkúti Általános Iskola konyhája is.

Az óvodai férőhelyigények áttekintését követően – magánintézmények által biztosított férőhelyekhez igazodóan – további óvodai csoportok indítása, infrastrukturális hátterének kialakítása válhat szükségessé (akár új óvodaépületek kialakításával).

Tovább kívánjuk bővíteni a Piarista Rendházban működő Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ jelenlegi képzési kínálatát. Ennek érdekében már folytak tárgyalások a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, de más felsőoktatási intézményekkel is keressük az együttműködés lehetőségét.

Lehetőségeinkhez mérten ösztönözni kívánjuk az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok településünkre vonzását.

Azon célunk elérése érdekében, hogy Tatán minden fiatal sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon, továbbra is szoros együttműködésre törekszünk a városban működő művészeti képzőintézményekkel, a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskolával, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolával és a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központtal.

A Hősök terén álló három, állami tulajdonban lévő udvarházban kiállítóhelyek, illetve művészlakások kialakítását tervezzük, amelyekben egyedülálló módon az alkotók műhelyei időközönként a nagyközönség előtt is megnyílnának. Az egykori zsinagóga épületében egy olyan Biblia-kiállítás létrehozásának lehetősége merült fel, amely azt járja körül, hogy a Szentíráshoz kapcsolódóan milyen irodalmi, művészeti, történelemi, tudományos teljesítmények születtek. Új kulturális térként szeretnénk bekapcsolni a város életébe a Piarista Rendház kápolnáját, és a meglévő természeti adottságokkal élve szabadtéri kiállítóhelyek létesítését is elképzelhetőnek tartjuk, például az Öreg-tó partján.

A Vár megújításával kapcsolatban elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy olyan tartalommal töltsük meg belső tereit, amely megfelelően illeszkedik a város és az épület történelmi múltjához, és amely, teljesítve a modern múzeumokkal szemben támasztott elvárásokat, a jelenleginél is vonzóbbá teheti nemcsak a tataiak, de a városunkba látogató turisták számára is.

A „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója és rehabilitációja hagyományőrző és innovatív fejlesztés, amely új távlatokat nyit mind a tatai, mind a kistérségi turizmus fejlődésében. A projekt lehetőséget nyújt egy egységes turisztikai célterület, látogatóközpont kialakítására, ahol interaktivitás és unikális elemek valósulnak meg. A látogatók szórakoztató, családbarát, akadálymentes környezetben ismerkedhetnek meg a tatai hagyományokkal és természeti értékekkel. A fejlesztés keretein belül megvalósítjuk a „Kőfaragó-ház” épületében helyet kapó látogatóközpontot, interaktív kiállítóteret és rendezvényhelyszínt alakítunk ki, összhangban a Szent Iván hegyen lévő műemlékek funkcionális rehabilitációjával.

Feladatunk a megújult Kálvária-dombon található, felújított sötéttorony (Fellner-kilátó) népszerűsítése a tataiak és az ide látogatók körében.

Ugyan nem önkormányzatunk feladata, de múzeumunk szakemberei is közreműködnek a felújított Esterházy-kastély tartalommal való megtöltésében, eszköz-, bútor és műtárgy beszerzésekben, a kastélybelső enteriőrök kialakításában. Az elkészült épület funkcióival megtöltése az elkövetkező időszak feladata. Nem csupán az épített örökséget kívánjuk bemutatni, hanem annak szellemiségét is. Célunk az Esterházy családnak, Tata helytörténetében legmeghatározóbb főúri család hagyatékának, szellemi örökségének kiemelése, bemutatása.

A sport területén célul tűzzük ki, hogy a jövőben a jelenlegi 4000-ről 5000 főre emelkedjen az igazolt sportolók száma. A városban sportolók létszámának növelése érdekében az önkormányzat az elmúlt időszakban számos beruházást valósított meg (fittnes parkok, műfüves grundpálya, élőfüves pálya, sportcsarnok), melynek köszönhetően mind a szabadidős sportolók, mind az egyesületi keretben játszó sportolók számára sikerült megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítani. A jövőben a megkezdett fejlesztéseket folytatni kívánjuk, melynek keretében hamarosan sor kerülhet újabb műfüves grundpálya építésére, valamint terveinkben szerepel további fittnes parkok és a jelenlegi élőfüves nagyméretű labdarúgópálya mellé további egy nagyméretű pálya kiépítése, valamint a Deák Ferenc utcában a Szociális Alapellátó Intézmény udvarán található ún. Forfa épület Judo központtá történő átalakítása.

Az előttünk álló időszakban döntést kell hozni a balatonszepezdi gyermektábor jövőjéről, fejlesztési stratégiájáról.

A Fényes fasorra tervezett 400 lakás megépítésén túl növelni kívánjuk az önkormányzat tulajdonát képező költségalapú bérlakások számát is, alkalmazkodva ezzel a megváltozott jövedelmi viszonyokhoz, és megfelelő lakhatási feltételeket biztosítva azon családoknak, amelyek már előrébb léptek a társadalmi felzárkózás útján.

Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a társadalom leginkább segítségre szoruló rétegének a támogatását. Ezt leginkább szociális bérlakások biztosításával tudjuk elősegíteni. Ennek érdekében a jövőben is fontosnak tartjuk a jelenlegi bérlakás állomány számának fenntartását, lehetőség szerint bővítését, és ezzel párhuzamosan a bérlakások folyamatos felújítását.

Meggyőződésünk, hogy a családok támogatása nem merülhet ki kizárólag az anyagi juttatásokban, ezért a továbbiakban is biztosítani fogjuk a tataiak számára a mentálhigiénés, életvezetési, illetve a munka és a magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos tanácsadásokat és tréningeket, a Család és Karrierpont működését a Piarista Rendházban.

A már meglévő alapokra építve tovább kívánjuk erősíteni a helytörténet oktatását a tatai iskolákban a diákok helyi identitásának erősítése, városunk népességmegtartó erejének növelése érdekében. Ennek jegyében a Kuny Domokos Múzeum munkatársaival együttműködésben megkezdődött egy Tata történetét feldolgozó új kézikönyv megírása, melyhez kapcsolódóan különböző pedagógiai segédletek megjelentetését is tervbe vettük.

Egy oktatási célú helytörténeti társasjáték fejlesztésével is hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy a tanulók minél inkább örömüket leljék a helytörténet elsajátításában, de annak a lehetősége is felmerült, hogy az oktatási intézmények környezetében lévő járdafelületeken helytörténeti ismereteket közlő, színes felfestéseket helyezzünk el.

A Gyermekbarát város programon belül folytatjuk a már megkezdett intézkedéseket, ugyanakkor olyan elemekkel bővítjük azt, amelyek reagálnak a kor kihívásaira, így nagy figyelmet kívánunk fordítani a tatai gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztésére, az egészség- és környezettudatos nevelésre. Szeretnénk támogatni, hogy a városunkban élő gyermekek olvasás iránti attitűdje pozitívan alakuljon, ezért úgynevezett gyerek KönyvMegállókat helyeznénk el Tata különböző pontjain, ahol gyermek- és ifjúsági könyveket lehet cserélni.

A Diákönkormányzat számára továbbra is biztosítjuk a város életébe, a döntések meghozatalába való bekapcsolódás lehetőségét, illetve ösztönözzük őket arra, hogy ehhez mindig újabb és újabb utakat találjanak a maguk számára.

Az ifjúsági klubot újra meg kell nyitni a gyerekek számára igényes, szakmailag magas színvonalú programokkal és vezetéssel.

A Tata Ifjúsági Kártya partnerhálózatának és a kedvezmények körének további bővítését is célul tűzzük ki.

 

IV. Esterházy gazdaságfejlesztési program

A gazdaságfejlesztési program legfontosabb eleme a korábbiakhoz hasonlóan a meglévő munkahelyek megtartása és újak teremtése. E célok megvalósításához jelentős mértékben hozzájárulhat az ipari park további fejlesztése és az elhagyott ipari területek újrahasznosítása. A városunkban is egyre inkább jellemző munkaerőhiány enyhítése érdekében meg kell találnunk a módját, hogy minél több olyan tatai találjon munkalehetőséget helyben, aki most még más városban dolgozik. A nem helyben élő, kölcsönzött munkaerő számára a munkásszállók bővítésével, újak építésével teremthetünk még kedvezőbb munkavállalási feltételeket.

Bár már nem fenntartója az oktatási intézményeknek az önkormányzat, feltétlenül szerepet kíván vállalni a városban elérhető szakképzés fejlesztésében, hiszen csak így biztosítható, hogy megfelelő számú és felkészültségű szakember álljon a jelenlegi és jövőbeni tatai cégek rendelkezésére. A másik oldalról természetesen a helyi gazdasági társaságok, mint leendő munkahelyek népszerűsítésében is várnak még feladatok a városvezetésre. Erre már most is jó lehetőséget kínál a diákok kiközvetítése nyári diákmunkára, amelyet további lehetőségekkel kívánunk bővíteni.

Az iparfejlesztés területén előrelépést hozhat egy térségi gazdaságfejlesztési partnerségi rendszer kialakítása, egy az európai uniós források bevonását célzó intézkedéscsomag kidolgozása, de ugyancsak fontos a telephelymarketing, a forrásbevonási és tőkevonzó képesség, valamint a külső kapcsolatok erősítése. A célok elérése, megerősítése érdekében az ipari parkhoz közel, a Szélescsapás úton inkubátorházat építünk, amit középtávon használhatnak az ipari vagy a szolgáltató szektorban induló fiatal, kezdő vállalkozások a kezdeti nehézségeik enyhítésére. A közelben olyan inkubációs lehetőség, képzési hely nyílik meg egy vállalkozás és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően, ahol a legmodernebb eszközökkel és szolgáltatással anyagvizsgálatra, tervezésre, prototípus elkészítésére várják a diákokat és a fejlesztőket.

Önkormányzatunk az elmúlt ciklusban ipari területek megszerzésével és fejlesztésével megfelelő befektetési területet kíván kínálni a Tatára települni szándékozó vállalkozók részére. A jövőben még inkább erősíteni szeretnénk az önkormányzat közvetítő szerepét a befektetők és az ipari park között, akár befektetési terület kínálásával, akár az érintett szereplők összehozásával, akár további befektetést ösztönző szervezetekkel történő együttműködés kialakításával.

Jó lehetőséget látunk a tatai mező- és erdőgazdálkodás további fejlesztésében is, hiszen Tata komoly agrárhagyományokkal is rendelkezik. Ennek egyik kiemelt területe a borászat, ahol az a célunk, hogy településünk ténylegesen is a Neszmélyi Borvidék központjává váljon. Már ez az elképzelés is szorosan összefügg az idegenforgalommal, de a turizmus és a rekreáció szolgálatába kívánjuk állítani erdőinket és a vadászati, illetve vadgazdálkodási tevékenységet is. Az idegenforgalmat erősíti, hogy az Öreg-tó halgazdálkodási joga az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tatai Öreg-tó Kft. és a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület Polgár Jogi Társaságához került. A halgazdálkodás és a halfogyasztás népszerűsítése érdekében megkezdjük a várárok fejlesztését, melynek során részben a halgazdálkodáshoz szükséges infrastruktúra kialakítására, valamint egy halasbolt és egy halsütőde kialakítására is sor kerülne.

Az új tatai piac építésével a helyi gazdaság szereplőit kívánjuk támogatni azzal, hogy a mezőgazdasági termékek helyben történő értékesítésének teret adunk.

A turizmusfejlesztésben is a komplex megoldásokban látjuk a továbblépés esélyét, ezért Tata történeti örökségére, a táji, természeti értékekre és a kistérségi kapcsolatokra egyaránt építő idegenforgalmi attrakciókat kívánunk megvalósítani. Még távolabbi helyeket tudunk elérni egy határon átnyúló, közösségi kerékpár-kölcsönző rendszer kiépítésével a kerékpáros turizmus fellendítése céljából.

Vannak még kiaknázatlan lehetőségeink a bor- mellett a gasztroturizmus terén is. Tovább kívánjuk erősíteni a turizmus tematikus és alternatív formáit (pl. konferencia- és ökoturizmus) is, hiszen az előbb felsoroltakkal együtt ezek adják a város „imázsát”, amelyet a városunkba látogatók felé sugallni szeretnénk.

Az idegenforgalom erősítését önkormányzatunk is elősegíti a Kőfaragó-ház – Kálvária-domb vagy az Angolkert komplex fejlesztéseivel, melyek természetesen elképzelhetetlenek a szálláshelyek, szolgáltatások bővítése nélkül, ezért ebben együttműködésre törekszünk minden olyan befektetővel, akinek szándékai teljes mértékben összeegyeztethetők az önkormányzat és a tataiak érdekeivel. Ennek keretében a jövőben is folytatni kívánjuk a Fényes-fürdő fejlesztését meglévő szálláshelyek felújításával, illetve olyan terület visszavételével, amely alkalmas lenne egy korszerű, modern szálláshely kialakítására.

Az Angolkert rehabilitációjának III. ütemében a hosszú évek óta nem látogatható Jenő-malom és a régi Kristály fürdő területének turisztikai hasznosítása folytatódik. Az érintett területen egy állandó, a tatai malmok történetét és belső működését bemutató interaktív kiállítás és egy vízi játszótér alakul ki.

 

V. Giesswein Sándor szolidaritási program

A város 2014-ben elkészített szociális térképének aktualizálását célul tűzzük ki.

A 2019-ben elfogadott esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és évente el kell végezni annak felülvizsgálatát.

A szociális intézmények, civil szervezetek szoros együttműködésének további erősítésére van szükség, a Szociális Kerekasztal működtetése rendkívül fontos a város életében.

A korábban létrehozott pályázati alapjaink fenntartásával és működtetésével segítjük a civil szervezetek munkáját: támogatjuk az egyesületek működését, illetve életmód és életvezetési tanácsadási programjaikat, rendezvényeiket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a Jázmin utcai iskolai tagintézményben létrehozott játszókertet tovább működtetjük és lehetőségeinkhez mérten továbbfejlesztjük.

A sérült gyermekeket nevelő családok számára szükséges támogatásokat, ellátásokat önkormányzatunk a jövőben is kiemelten kezeli és biztosítja.

A Szociális Alapellátó Intézmény jelzőrendszeres házi segítségnyújtás programjának folyamatos szakmai fejlesztése szükséges a tapasztalatok figyelembevételével, 30 darabbal bővíteni szükséges a kihelyezett jelzőkészülékek számát. Emellett megvizsgáljuk olyan okos eszközök bevezetésének a lehetőségét, melyek nagymértékben hozzájárulnak az idősek biztonságérzetének fokozásához. Ezek használatával nem csak a szolgáltatás minősége javulhatna jelentősen, de akár kiegészítő szolgáltatásként piaci alapon is lehetne nyújtani ezt az ellátottak számára. Az új eszközök segítségével már nem csak az otthonukban jelezhetnék, ha segítségre van szükségük, hanem az otthonukon kívül is.

A Szociális Alapellátó Intézmény keretében meg kell valósítani a Fogyatékosok Nappali Intézményében ellátottak szociális foglalkoztatását, valamint rendszeres sportolását.  Kidolgozásra került a fejlesztő foglalkoztatás szakmai programja is, várhatóan 2020 második felétől indulhat el a tényleges fejlesztési tevékenység. Fontos feladat emellett, hogy a fogyatékkal élőket a város sportéletébe is bevonjuk, ezért felvesszük a kapcsolatot a helyi sportegyesületekkel és a civil szervezetekkel, hogy közösen találjuk meg ennek módját.

Meg kell vizsgálni a „hajléktalan lábadozó”, mint új ellátási forma megvalósításának lehetőségét, amely a kórházi ellátásból kikerülő, de hajléktalan szállói elhelyezésre még nem alkalmas, önellátásra még nem képes fedél nélkül élők átmeneti, 2-3 hetes elhelyezésére nyújtana lehetőséget. A szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása egy önkormányzat, vagy kistérség számára nagy terhet jelentene, ezért célszerű lenne ebben összefogást keresni más kistérségekkel is.

Tovább folytatjuk a hajléktalanok lakhatásának megoldását támogató programunkat, melynek keretében pályázati támogatás igénybevételével segítjük a hajléktalan személyek önálló életvitelének kialakítását albérleti támogatással.

Továbbra is élünk a nyári diákfoglalkoztatás lehetőségével: teret biztosítunk azon diákoknak és hallgatóknak, akik a nyári időszakban szeretnék magukat kipróbálni, tapasztalatot és gyakorlatot szerezni a munka világában.

A középiskolások számára előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítésénél el kell érni, hogy a diákok minél többen, minél nagyobb arányban válasszák a szociális területet, a rászorulók és az idősek ellátásának segítését. Ez hozzájárulna a diákok szemléletformálásához is.

Szociális ösztöndíjprogramjainkat a jövőben is működtetjük, külön ösztöndíj kidolgozásának lehetőségét is megvizsgáljuk az orvostanhallgatók Tatára vonzása, illetve az orvosok Tatán tartása érdekében.

A közeljövő feladata döntést hozni a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Kocsi utcai telephelyének megszüntetéséről és értékesítéséről vagy más funkcióval történő megtöltéséről, ezzel egyidejűleg az idősotthoni ellátást biztosító, megfelelő számú férőhelyet adó új épületszárny megépítéséről a Fényes-fasori épület mellett. Célunk pályázati forrás igénybevételével az ellátásra szorulók humánusabb környezetben való gondozása, életminőségének javítása.

Meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy azon időskorú személyek részére, akiknek ellátása nem pusztán szociális, hanem jórészt ápolási igényű, a megfelelő gondozási forma helyben igénybe vehető legyen.

Középületeink megújítása során, pályázati lehetőségeink függvényében biztosítjuk azok teljes akadálymentesítését.

A család- és gyermekvédelmi tevékenységeknél (Szociális Alapellátó Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ) problémát jelent, hogy az intézmény sem a gyermekek átmeneti gondozását, sem a családok átmeneti elhelyezését nem tudja megoldani a tatai kistérségben (járásban), mert a közelben csak Tatabányán van gyermekek átmeneti otthona tatabányai járási ellátási területtel és csak Esztergomban van családok átmeneti otthona, ahová a bajba jutott családok irányíthatók. Természetesen a legoptimálisabb megoldás egy új intézmény létrehozása és működtetése lenne, azonban segítséget jelentene az is, ha együttműködési megállapodást kötne a Társulás e szervezettel. A gyermekek átmeneti elhelyezésében célszerű lenne megvizsgálni a helyettes szülő szolgáltatás lehetőségét. Fontosnak tartjuk a családon belüli erőszakot elszenvedők részére átmeneti elhelyezést, lakhatást biztosító ún. „védett házak, lakások” kialakítását.

A házi segítségnyújtás tekintetében az intézmény jelenlegi szakmai létszámával 24 fő gondozására van lehetőség, azonban az intézmény működési engedélye 40 fő ellátását tenné lehetővé, így az elkövetkező években a személyi feltételek fokozatos megteremtésével indokolt lenne az ellátotti létszám bővítése.

A háziorvosi praxisok részére újra biztosítjuk az éves praxistámogatást.

Áttekintjük a háziorvosi praxisok helyzetét, szükség szerint intézkedési tervet készítünk a megvalósításra váró feladatokról. Keressük a lehetőségét annak, hogy a régi rendelőintézetben működő háziorvosi körzetek, illetve a város egyéb területein szétszórtan működő háziorvosi rendelők miként helyezhetők el a város 2-3 pontjára koncentrálva úgy, hogy a rendelők elhelyezkedése segítse a praxisokat egymás helyettesítésében, szakmai támogatásában, de egyúttal a megközelítésük ne jelentsen problémát a lakosság számára.

Egyedi esetekben – igény szerint – továbbra is gondoskodunk a Tatán letelepedni szándékozó háziorvosok számára a lakhatásban való segítségnyújtásról.

A háziorvosi praxisok munkáját lehetőségeinkhez mérten egészségügyi eszközbeszerzéssel segítjük, egyedi problémák, rendkívüli helyzetek megoldásában közreműködünk.

Támogatjuk az ingyenes szűrővizsgálatok bővítését, a szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges intézményekkel, szakemberekkel felvesszük a kapcsolatot.

 

VI. Dr. Kiss István Közigazgatás-fejlesztési Program

Mind az önkormányzat, mind a hivatal vezetése továbbra is elkötelezett a szolgáltató, ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása mellett.

E cél elérése érdekében az elmúlt években számos adminisztratív, informatikai fejlesztés valósult meg a hivatalban.

Kezdetben csak az adóügyek területén volt lehetősége a tatai vállalkozásoknak elektronikus úton hivatalunkhoz fordulni, az elektronikus ügyintézési törvény szabályai értelmében azonban 2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítani a hivatali ügyintézés során.

A kormányzati, központi elektronikus fejlesztések eredményeképpen most már bárkinek bármilyen ügyben lehetősége van elektronikus úton intézni hivatali ügyeit hivatalunkban. 2019. január 1-jétől önkormányzatunk is csatlakozott az önkormányzati feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszerhez, az ASP rendszerhez, amely tovább segíti a gyors, hatékony hivatali ügyintézést. Számos ügyben elektronikus űrlapok kitöltésére és közvetlen beküldésére van lehetőség. Az ASP rendszer elemei: iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az önkormányzat célja, hogy Tatán folytassa a közigazgatás helyi fejlesztését, egyszerűsítését, az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás kialakítását a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program alapelveinek megfelelően. E célok megvalósítása érdekében a hivatal működteti minőségirányítási rendszerét, folyamatosan fejleszti szervezetét, biztosítja ügyfelei részére a törvényes, hatékony és eredményes hivatali feladatellátást. Hozzájárulva az e-közigazgatás fejlesztéséhez, a hivatal az elkövetkező években bővíti az elektronikus ügyintézések körét.

Az elektronikus szolgáltatások biztosítása mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az állampolgárokkal, ügyfelekkel való személyes kapcsolattartásra. Célunk, hogy a hivatalunkba vetett bizalmukat továbbra is megőrizzük és fenntartsuk. A város vezető tisztségviselői, valamint a hivatal vezetése továbbra is havi rendszerességgel fogadja a hozzá forduló állampolgárokat, de előzetes időpontegyeztetés alapján a továbbiakban is lehetőség van közvetlenül felkeresni őket.

Önkormányzatunk számára rendkívül fontos, hogy a város lakói személyesen is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A szolgáltató önkormányzati közigazgatás megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében az önkormányzat számára kiemelkedően fontos a város lakóinak bevonása a város lakosságának széles körét érintő ügyeibe, ezért a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk lakossági fórumok szervezésére, biztosítjuk a jogszabályban előírt évenkénti közmeghallgatást.

Az elektronikus szolgáltatások könnyebb elérhetősége érdekében közeli terveink között szerepel a megújuló tatai weblapon egy bejelentő alkalmazás elindítása, amely akár mobiltelefonról is elérhető. Így ezen keresztül lehetőségük lesz a város lakóinak az általuk észlelt rendkívüli eseményt, hibát, panaszt közvetlenül bejelenti. A bejelentés alapján pedig azonnal lehetőségünk lesz a gyors intézkedésre.

 

VII. A megvalósítás útja, a költségvetési háttér megteremtése 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Tata Város Önkormányzata a 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjában alapvető szempont, hogy minden évben a rendelkezésre álló források alapján a fontossági sorrend figyelembevételével határozzuk meg a feladatokat.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása mindig prioritást élvez. A nem kötelező, önként vállalt feladatokat a költségvetési tervezéseket megelőzően át kell tekinteni.

A gazdasági programban meghatározottak szerint a városfejlesztési feladatok túlnyomó részét EU-s forrásokból kívánjuk megvalósítani, de pályázunk kormányzati erőforrásokra is. Először befejezzük az eddig elnyert pályázati beruházásokat a meglévő EU-s, kormányzati és önerős forrásokból.

A másik pénzügyi forráslehetőség a város adóbevételeinek terhére történő fejlesztés finanszírozás. Ezen célkitűzés elérése érdekében a helyi adópolitika a költségvetési politika szerves részeként járul hozzá az önkormányzat bevételeihez, gazdasági egyensúlyának, pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez, a beruházások megvalósításához, a települési támogatások biztosításához.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozások gazdasági erejének, a lakosság teherbíró képességének, a jövedelmi viszonyok alakulásának figyelembevételével állapítja meg a helyi adók mértékeit, valamint a helyi adókra vonatkozó adómentességeket és kedvezményeket.

A 2020-2024 közötti időszakban az adóbevétel növelése érdekében a fő célkitűzés továbbra is az adózói kör bővítése, az igazságos és arányos teherviselés megvalósítása. Ezt segíti elő az adóellenőrzések számának növelése, valamint a végrehajtás hatékonyságának fokozása.

A megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében a költségvetési gazdálkodást érintően fontos célkitűzéseink vannak.

Az éves költségvetéseknek biztosítaniuk kell az önkormányzat gazdálkodásának egyensúlyát, a szigorúan takarékos gazdálkodást, a pénzügyi stabilitást.

Az előre nem tervezhető feladatok forrásaként működési és felhalmozási tartalékot ajánlatos képezni az éves költségvetésekben.

A fejlesztések előkészítésével egy időben kell a felmerülő működtetési költségek előteremtéséről is gondoskodni.

Új, nem kötelező feladatok csak a források rendelkezésre állása esetén vállalhatók.

Minél szélesebb körben élni kell az új pályázatok adta forráskiegészítő lehetőségekkel, valamint az elnyert pályázati támogatások hatékony felhasználását biztosítani szükséges.

 

Önkormányzatunk, amennyiben szükséges, átgondoltan és megalapozottan, a kormány engedélyével vesz igénybe külső forrást a fejlesztési feladatokhoz.

A ciklusra szóló gazdasági program megvalósítása az egész város fejlődése szempontjából minden tatainak érdeke, a felnövekvő generációk jövőjének, lehetőségeinek biztosítását és a tatai családok életminőségének javítását szolgálja.

Letölthető dokumentumok