Az ipari park története

Tata Város délnyugati határában helyezkedik el a város ipari parkja, mely 2002 májusában nyerte el az Ipari Park cím használatának jogát. Az Ipari Park zöldmezős területének közművesítése és értékesítése 2006 őszén indult meg a GEDIA autóipari beruházást megcélzó területvásárlásával. A park a 2008-as válságot követően a minőségi igények kielégítését megcélzó beruházássorozat hatására gyorsuló ütemben fejlődött, dinamikáját tekintve a 2014 utáni évek jelentették a legsikeresebb időszakot a történetében.

Az infrastrukturális beruházások volumene a 2006-os első fejlesztési szakasz óta meghaladta a 2,1 milliárd forintot, melyből a 2014 és 2019 közötti időszakra közel 600 millió forint jutott. Az elmúlt években a teljes területet érintették az előkészítési, közművesítési munkák, az elvégzett fejlesztések eredményeként a teljes 130 hektáros Ipari Park rendelkezik elérhető közműkapcsolattal. A parkban megkezdődött a 200 Mbit/s adatforgalomra képes optikai alapú kábeles hírközlési rendszer kiépítése, és folytatódott a földgázellátást biztosító törzshálózat fizikai bővítése is. A korábban szűk szolgáltatási keresztmetszetet jelentő elektromos áram biztosítására 2017-ben elkészült az Ipari Parkot a szentgyörgypusztai 110/20 kV-os alállomással összekötő elektromos földkábel, ami a 14 MW többlet elektromos áram kapacitásban és a szolgáltatási minőségben is komoly előrelépést jelentett.

A közműberuházások mellett a betelepült vállalkozások napjainkig mintegy 61 milliárd forintot fordítottak telephelyeik, gyáraik, üzemeik építésére, technológiai berendezésekre. A beruházások volumene különösen 2015 után nőtt erőteljesen az NHK Spring Hungary Kft. területvásárlásával összefüggésben. Ez elsősorban a mennyiségi oldalról erősítette a növekedést, de a minőségi, nagyobb hozzáadott értéket előállító gépek, eszközök, know-how bekerülési költségei is jelentősen nőttek általa.

Napjainkra az Ipari Parkban 46 cégnél 1300 főt meghaladó a foglalkozatottak száma, 41 milliárd forint feletti éves kibocsátást, árbevételt produkálnak a letelepedett cégek, közel 50%-os exportteljesítmény mellett. A város versenypozíciójának megtartásához és stabilizálásához, a helyi gazdasági környezet javításához, a termelő és szolgáltató bázis fejlesztéséhez, új beruházások megvalósulásához és a helyi foglalkoztatottság növeléséhez tehát a Tatai Ipari Park jelentősen hozzájárult.