Munkaerőpiac

MUNKAERŐPIACI ALAPADATOK TATA

Lakó-népesség: 23 465 fő (2019.12.31.KSH)

Munkavállalási korú népesség: 14 914 fő
(KSH népszámlálási ill. népességnyilvántartási adatai az előző év január 1-i állapot szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma)

Nyilvántartott álláskeresők száma: 360 fő (NFSZ-2021.XII.21.)

Relatív mutató : 2,35 % (NFSZ- 2021.XII.21.)
(nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában)

Tatán 5204 vállalkozás működik a jogszabályokban megjelölt összes cégforma szerint.
(OPTEN céginformációs adatbázis)

 

CÉGFORMA  szerinti megoszlás (2022. január) Vállalkozások száma
Betéti társaság 324
Egyéb önálló vállalkozó (orvos,jogász..) 32
Egyéni cég 1
Egyéni vállalkozó + adószámmal rendelkező magánszemély 3297
Egyéb gazdasági forma 4
Korlátolt felelősségű társaság 1291
Költségvetési szerv 17
Közjegyzői iroda 1
Közkereseti társaság 6
Külföldi társaság magyarországi fióktelepe 2
Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete 3
Nonprofit szervezet 199
Önkormányzat 1
Részvénytársaság 13
Szövetkezet 2
Ügyvédi iroda 10
Végrehajtó iroda 1
Tatán működő összes vállalkozás (2022.január): 5204

 

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK egységes ágazati osztályozási (TEÁOR) rendszere szerinti megoszlás                                                                                                                                (2022. január)
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 531
FELDOLGOZÓIPAR 226
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS,
LÉGKONDICIONÁLÁS
11
VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS 10
ÉPÍTŐIPAR 348
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 480
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 129
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 163
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 159
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 72
INGATLANÜGYLETEK 1287
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 671
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 186
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 9
OKTATÁS 249
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 141
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ 177
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 355

 

Az alkalmazásban állók éves átlagos állományi létszáma a tatai járási lakóhellyel rendelkező személyek körében, a legalább 1 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési és nonprofit szervezetek körében, nemzetgazdasági ágak szerint, 2020  [fő]
Nemzetgazdasági ág
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 307
B Bányászat, kőfejtés
C Feldolgozóipar 4 206
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
E Víz- és hulladékgazdálkodás 185
F Építőipar 805
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 1 913
H Szállítás, raktározás 1 102
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 403
J Információ, kommunikáció 263
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 186
L Ingatlanügyletek 175
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 597
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 585
O Közigazgatás 1 725
P Oktatás 668
Q Humán egészségügyi, szociális ellátás 784
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő 222
S Egyéb szolgáltatás 169
A-S Összesen 14 404
Forrás: Intézményi munkaügy-statisztikai adatelőállítási rendszer
Vonatkozási kör: Legalább 1 főt foglalkoztató vállalkozások

Letölthető dokumentumok