2. melléklet 18/2002. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Övezetek jelölése

1. táblázat Beépítésre szánt övezetek és jelölésük

A B C
1. Területfelhasználási egység Övezeti jelek
2. általános sajátos
3. használat szerint
4. Lakó kisvárosias KL-AG/1 – 2
5. kertvárosias KEL-AG/1 – 6
6. falusias FL-AG/1 – 3
7. Vegyes településközpont TV-AG/1 – 2
8. Üdülő hétvégi házas HÜ-AG/1
9. Gazdasági Kereskedelmi-szolgáltató KG-AG/1 – 3
10. Különleges temető TEM-AG
11. kertészet KT-AG
12. arborétum ARB-AG
13. hulladékkezelő H-AG
14. lovas központ Klo-AG

2. táblázat Beépítésre nem szánt övezetek és jelölésük

A B C
1. Területfelhasználási egység Övezeti jelek
2. általános sajátos
3. használat szerint
4. Közlekedési
és közmű
országos mellékút, egyéb utak, parkolók
5. Közlekedési terület részét képező zöldterület Kz
6. Közműterületek: víztározó, gázfogadó,
nyomásszabályozó,
nyomvonalas vezetékek sávjai
Kü-AG
7. Zöld közkert, közpark KP
8. védelmi zöldterület ZV-AG
9. rekreációs ZR-AG
10. Erdő Elsődlegesen gazdasági E-AG
11. védelmi EV-AG
12. egészségügyi-szociális, turisztikai EE-AG
13. védett VE-AG
14. Mezőgazdasági szántó MK-AG
15. kertgazdasági MGY1;2-AG
16. gyepgazdálkodási KMHT-AG
17. különleges gyepgazdálkodási,
honvédségi gyakorlóterület
MSZ-AG
18. mezőgazdasági különleges MKL-AG
19. Vízgazdálkodási vízfolyások medre és partja (Árendás patak) VT-AG
20. Különleges
beépítésre
nem szánt
temetkezési emlékhely Kbte-AG