Hatósági hirdetmény

Tata Fáklya utcában, helyi közúton hatósági jelzés nélkül tárolt Fiat 850 típusú, fehér színű gépkocsi ISMERETLEN TULAJDONOSA!

 

Tájékoztatom, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője XVIII/31-1/2018. ügyiratszámon hatósági jelzés helyi közútról történő végleges eltávolítása tárgyában HATÁROZATOT hozott, melynek kézbesítése akadályba ütközött.

A határozat az ügyfél, vagy képviselője által átvehető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeleti csoportjánál (2890 Tata, Kossuth tér 1. földszint 13. iroda), ügyfélfogadási időben (hétfő 8-12, 13-16, szerda 13-15.30, péntek 8-12).

Hirdetmény kifüggesztésének napja: 2018. június 21.

Hirdetmény honlapon történő közzétételének napja: 2018. június 21.

Hirdetményi kézbesítés jogalapja: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja.

 

Tata, 2018. június 21.

dr. Kórósi Emőke jegyző nevében és megbízásából:

 

 

Horváth Róbert

Közterület-felügyeleti csoportvezető