Trianoni emlékművet szándékszik állítani az önkormányzat

Tata is adózni kíván a 90 évvel ezelőtti trianoni békediktátum tragédiája előtt. Az első világháborút követően a győztes nagyhatalmak felosztották Magyarországot, amely addig betöltötte a Kárpát-medencét. Területeink mintegy harmadát elvesztettük, többmilliónyi magyarajkú lakos került a határok mögé. Michl József polgármester a következő önkormányzati ülésen képviselőtársai elé terjeszti javaslatát, amelyről lényegében szóbelileg már megegyeztek.

A szlovákiai – felvidéki – Szőgyén településen élő Schmidt Róbert fafaragó emlékművét kívánják felállítani a Kocsi út- Környei út találozásánál található téren. Az avatást követően új közterület elnevezéssel jelöli meg a határozat a helyet: a Nemzeti összetartás tere néven. Több településen látható lesz majd ezen emlékmű mása, Révkomáromba tervezik a központi emlékművet. A tatai avatásra 2010. június 3-án este hét órakor kerül sor, a képviselői jóváhagyást követően.

Michl József polgármesteri minősége mellett országgyűlési képviselőként bejelentette: történelmi napot írta a magyar országgyűlés 2010. május 26-án, midőn 344 igennel elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényjavaslatot.