Közterületen elhullott állatok bejelentése

Közterületen elhullott állatok bejelentése

Az elhullott állatokat (pl.: kutya, macska, róka, sün stb.) belterületen a közterületekről a Tatai Városgazda Kft. szállítja el. Közterületnek minősül a közút, a járda, a tér, a közpark.

A közterületen illetve magáningatlanon lévő élő és elhullott vadállatokkal (őz, róka, borz) kapcsolatos feladatok végrehajtása a helyi vadásztársaság hatásköre.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 7. pontja alapján az elhullott, kedvtelésből tartott állatok és a lófélék ártalmatlanítására vonatkozó eltérésekről – meghatározza, hogy kertbe, saját ingatlan területére szabad, egészen pontosan a 9. § szerint legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető a kedvtelésből tartott állat, a 10. § (2) bekezdése szerinti – (Elhullott állatok elföldelése ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie.) feltételek betartásával.

A belterületen a közterületen elhullott állatot telefonon, vagy írásban lehet bejelenteni az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36-34-708-102,

E-mail:  info@tataivarosgazda.hu

Rágcsálómentesítés

Közvetlen környezetünkben időszakosan megjelenhetnek egerek patkányok, melyek egészségügyi kártevőknek minősülnek.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) illetve a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni. A hatékony írtást sok esetben úgy lehet csak elvégezni, hogy a magáningatlanok területére is elhelyezésre kerül az irtószer.

Közterületen észlelt rágcsálók esetén az önkormányzat saját hatáskörben, külső vállalkozó bevonásával végzi el a rágcsálómentesítést.

D.D.D. Kereskedelmi Szolgáltató és Környezetgazdálkodó Kft.

Cím: 2900 Komárom, Fuvaros köz 4

Telefon: +36-34-346-918

A Kft. minden esetben személyre szóló, aláírt és lepecsételt megbízólevéllel rendelkezik az önkormányzattól.

Amennyiben a közterületen rágcsálót lát, úgy kérjük jelezze közvetlenül a cégnek, vagy az önkormányzat munkatársának az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Mátyás Mónika

Telefon: +36-34-588-655,

E-mail: varosuzem@tata.hu