Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelők:

Horváth Róbert

Sándli Béla

Nagyné Szabó Zsuzsanna

Sagát Róbert

Cím:

2890 Tata, Kossuth tér 1. fsz. 13.

Telefon:

+36-34-588-687

E-mail:

kozteruletfelugyelet@tata.hu

Ügyfélfogadás:

H-P.: 0:00-0:00

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, A FENNTARTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA ALATT LÉVŐ TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET ALKALMAZ

A közterület-felügyelők feladatai:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése

A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása

Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében

Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében

Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

Közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése

Hatósági jelzés nélküli járművekkel kapcsolatos ügyintézés, végső soron elszállítás

 

Intézkedési jogosultsága:

Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása

A tetten ért személy visszatartása

Dolog ideiglenes elvétele

Igazoltatás

Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása

A tetten ért személy előállítása

Helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési feljelentés megtétele

Közigazgatási bírság kiszabása, közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése

Kerékbilincs használata

Jármű elszállítása

Intézkedése során, az intézkedés kikényszerítése, vagy az ellenállás megtörése érdekében, testi kényszert, vegyi eszközt, rendőrbotot, karbilincset, mint kényszerítő eszközt alkalmazhat. Feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy. Munkavégzése során országosan egységes egyenruhában teljesít szolgálatot. Intézkedési jogosultságát egyenruhája, szolgálati jelvénye és igazolványa igazolja.

 

Jellemző ügycsoportok:

Szabálytalan behajtás

Szabálytalan parkolás

Engedély nélküli közterület-használat

Köztisztasági szabályok megsértése

Dohányzási tilalmak megsértése

 

Panasz lehetősége a közterület-felügyelővel szemben:

Intézkedése, intézkedés elmaradása esetén a munkáltatóhoz kell panaszt benyújtani.

Kényszerítő eszköz alkalmazása esetén a helyi rendőrkapitánysághoz kell panaszt benyújtani.

Letölthető dokumentumok