3.03. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok…

Az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást az önkormányzat nem nyújt.