A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán

Tata Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán” címmel.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00195 azonosító számú pályázatot a 2018.01.08. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

 

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2018.04.01.

Fizikai befejezésének napja: 2021.06.29.

 

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatás: 29.807.316,- Ft

Projekt összköltsége:29.807.316,- Ft

 

A projekt célja:

Fő célkitűzés, hogy különböző kompetenciafejlesztő tevékenységek, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia eszközei erősítsék az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását és a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkentését.

A projekt segít felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősíti motiváltságukat. Várhatóan hatással lesz továbbá a résztvevők személyiségfejlődésére, képességeik kibontakoztatására, innovatív gondolkodásmódjuk kialakítására. Ezáltal javulnak a tanulók alapkészségei és kompetenciái, megfelelő végzettséget szereznek, valamint továbbtanulási esélyeik is növekednek.

 

A projekt tartalma:

A projekt tartalmazza a pályázati felhívás elvárásait, a célcsoport igényeit, az iskolák helyi pedagógiai programjait, a helyi esélyegyenlőségi tervet, valamint a NAT vonatkozó részeit. A projekt során 3 éven keresztül 10 különböző, azokon belül pedig változatosan sokféle (kézműves foglalkozás, sportfoglalkozás) új vagy újszerű és innovatív tevékenység valósul meg.

A projektben 12 nevelési-oktatási intézmény vesz részt:

Eötvös József Gimnázium, Tatai Református Gimnázium, TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Kőkúti Általános Iskola, Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye, Vaszary János Általános Iskola, Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye, Angyalffy Mátyás Általános Iskola, Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, Tatai Geszti Óvoda, Tatai Bartók Béla Óvoda.

 

A projektben megvalósuló programok:

Sportnapok: versenyek, vetélkedők különböző sportágakban, Filmklub, „Az igazságszolgáltatás világa” foglalkozássorozat, jeges sportok (jégkorcsolyázás, jégkorong), kompetenciafejlesztés, készségfejlesztő táborok, művészeti tábor, kint a természetben verseny, tudatos életmódra nevelés, karácsonyváró témanap.

A projekt megvalósítása alatt minimum 780 fő bevonását tervezzük a 7-25 éves korosztályból, valamint 40 fő bevonását az óvodás korcsoportból, összességében minimum 23,7%-a a résztvevőknek a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közül kerül ki.

A program tervezett helyszínei: a tatai Est Mozi, tatai Fényes Fürdő, TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Esterházy Lovarda, jégsátor, Fischer-ház Tata, Kossuth tér, Május 1. út és az Öreg-tó környéke, Focikert és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok várja az érdeklődőket. A projekt keretén belül a győri Büntetésvégrehajtási Intézet látogatását is tervezzük.

Letölthető dokumentumok