Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán

Tata Város Önkormányzata a 150/2016. (IV.28.) Tata Kt. határozata alapján a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán” címmel.
A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 jelű pályázatot 2017.04.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A projekt időtartama:
Kezdőnapja: 2017.06.01.
Fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.30.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.09.28.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 235.332.350,- Ft
Támogatás: 235.332.350,- Ft

Önerő: 22.352.735,- Ft
Projekt összköltsége: 257.685.085,- Ft
Támogatási szerződés aláírása: 2017. május 31.

A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. A kisgyermekellátás területén szerzett szakmai tapasztalattal és a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban olyan tárgyi környezet tervezése, kialakítása, amely a 0-3 éves korosztály fejlődését minden területen elősegíti.

Az intézmény fejlesztéssel érintett területe az alábbiak szerint részletezve:

Főzőkonyha kapacitásbővítése: a konyha burkolatai rossz állapotúak, gépparkjának jelentős

része elavult. A korszerűsítés, felújítás elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a konyha meg- feleljen a jogszabályi és hatósági előírásoknak. A 300 adagról 600-650 adagszámra növelt kapacitásbővítéssel, a bölcsőde konyhája, valamint a már meglévő intézményben működő óvodai konyha biztosítaná a teljes tatai (nem magán) bölcsődei és óvodai étkeztetést.

Eredmények: A projekt révén a meglévő főzőkonyhai kapacitás 300-ról 650 adagra emelkedik, amivel 3 jelenlegi óvodai főzőkonyha kiváltásával egységesebb és magasabb színvonalú normál és diétás étkeztetés valósulhat meg. A konyha tervezett kapacitásnövelése révén – egyrészt gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá válik a működtetés, a város intézményeiben összességében csökken a rezsiköltség. A 650 adagszámra növelt kapacitásbővítéssel a bölcsőde konyhája, valamint a már meglévő intézményben működő óvodai konyha biztosítja majd a teljes tatai (nem magán) bölcsődei és óvodai étkeztetést. A projekt megvalósítása során az infrastrukturális fejlesztés: • konyha kapacitásbővítéssel történő felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha komplett fejlesztését stb.) valósul meg.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a

HH/HHH gyermekek integrációját. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a szülők/hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszabb, és/vagy rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását. A projekt közvetlen munkahelyet is teremt. A fejlesztés keretében 2 új munkahely jön létre.

 

 

 

Támogató – Közreműködő Szervezet

Kedvezményezett:
Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-34-588-616,
Fax: 0634-587-090
E-mail: polgarmester@tata.hu

Letölthető dokumentumok