Helyi klímastratégia átdolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében

Tata Város Önkormányzata a 181/2018. (V.31.) Tata Kt. határozata alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Helyi klímastratégia átdolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” címmel.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosító számú pályázatot a 2019.11.26. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vettük az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, valamint a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.

https://tudatostata.hu/

 

 

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2019.09.01

Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.

 

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Elszámolható költségek: 20.000.000,- Ft

Önerő: 0,- Ft

Támogatás: 20.000.000,- Ft

Projekt összköltsége: 20.000.000,- Ft

Támogatási okirat aláírása: 2019. november 26.

 

A projekt célja:

 

A rövid távú cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása.

A projekt szakmai tartalma:

Meglévő klímastratégia átdolgozása

A tevékenység keretében a Klímabarát Települések szövetsége által kidolgozott módszertan alapján, a projekt megvalósítás kezdetétől a települési/térségi szereplők aktív bevonásával a települési klímastratégia kidolgozására kerül sor, amelyeket a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is. A települési klímastratégia formailag önálló dokumentumként kerül elkészítésre a módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

Térségi önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági szereplők, oktatási és nevelési intézmények és lakosság/diákok részére interaktív, gyakorlatorientált programok workshopok:

  • érzékenyítés (a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése),
  • az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása,
  • a jó gyakorlatok megismertetése,
  • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcseret, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése,
  • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.

A település/térség településeinek lakosságának, diákok/tanulók részére interaktív program: a pályázó település, illetve a térség iskoláinak diákjai részére pályázatok szervezése:

  • pályázati felhívások (rajz, fotó és logó pályázat).

Figyelemfelhívó akciók megvalósítása.

A települési klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan legalább 2 db figyelemfelkeltő akció.

A térségi rezdezvények keretében, a klímatudatos magatartási formákat bemutató és népszerűsítő, valamint klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással összefüggő Családi Klímastandon biztosítunk önálló programokat.

Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára.

A települési klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan a klímaváltozással – azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodás témájával foglalkozó 2 db konferencia megszervezésére kerül sor.

Két diákprogram megvalósítása.

Környezeti szemléletformálás kapcsán két diákprogramot kívánunk megvalósítani. Ennek keretében egy térségi verseny szeretnénk megvalósítani környezet- és klímatudatosság témájában. Külön program lenne az általános, illetve a középiskoláknak.

A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

Ismeretterjesztést célzó kiadványok.

Tanulmányi kirándulások megszervezése és lebonyolítása.

Klímavédelmi honlap kialakítása.

Klímatudatos kreatív, játékos foglalkozások gyermekek részére.

Letölthető dokumentumok