Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában

Tata Város Önkormányzata az 5/2017. (I.25.) Tata Kt. határozata alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel.

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2018.03.01.

Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatás: 499.449.200,- Ft

Projekt összköltsége: 499.449.200,- Ft

Támogatási okirat aláírása: 2018. március 6.

 

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönzőprogramok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszeminációtámogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A projekt tartalma:

A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány. A partnerönkormányzatok saját programmal és eszközbeszerzéssel vesznek részt a programban.

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

I. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönzőprogramok megvalósítása

–  A szakember és a szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása

– Foglalkoztatási és képzési tevékenységek: – logopédus, dietetikus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, alkalmazása.

– Fejlesztések és konferenciák: Együttműködési kompetencia fejlesztés o Társadalmi integráció és inklúzió képzés o Szakmai konferencia óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők, szociális segítők, orvosok és védőnők részére.

II. A hátrányos helyzetűcsoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása

A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési tervalapján: – Egyéni kompetenciák felmérése, együttműködési kompetencia fejlesztése – Életpálya és karriertervezés tréning – „Életrevaló” program kialakítása, megszervezése: érzelmi és társas intelligencia fejlesztésére irányuló programsorozat – Továbbtanulást segítőszülői értekezlet – Álláskeresési technikák tréning – Számítástechnikai alapok.

III. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:

– Közösségszervezők – Különböző települési kulturális és hagyományőrző rendezvények megszervezése – Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása – Játszóházak, tematikus kreatív, szabadidős szórakoztató foglalkozások – Kézműves foglalkoztató, társasjátékok, báb- és egyéb előadások, zenei előadások, tánc, vetítés, közösségi játékok, mini játszótér, arcfestés, jelmezkészítés – Fesztiválok, különböző kulturális, hagyományőrző programok, előadások – Filmklubok – Olvasóestek.

Közösség egészségfejlesztése: Különböző életmódváltás elősegítő, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások.

IV. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:

– Tatai TV humán közszolgáltatásokat bemutató adásai, hirdetési és reklám tevékenysége

– Városkapu és Patrióta folyóiratban szakmai cikkek megjelentetése

– Együttműködés az Esőemberekért Egyesület bevonásával az autizmus-ellátás megszervezésére a kistérségi óvodákban, illetve a szakdolgozók érzékenyítése, fejlesztése

– Civil Napok szervezése

– Helytörténeti oktatás feltételeinek javításához tankönyv kiadása

– Vaszary János tatai kötődésű festőművész élete és kora című dokumentumfilm elkészítése.

V. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.

Egészségtudatosság fejlesztése – Szűrővizsgálatok szervezése a településekre – Szűrőbusz – Nyugdíjas klubok segítségével sütés és programok a gyerekek számára az óvodákban, idős napi rendezvények gyerekek és fiatalok bevonásával. – Szülők akadémiája: gyermekneveléssel, beiskolázással, az ifjúság és a család hétköznapi problémáival foglalkozó ismeretterjesztő előadássorozat, fórum felnőttek számára ismert szakemberek, előadók segítségével – Baba-Mama klubok szervezésében előadások A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása

– Rendszeres mozgásokat elősegítő szakkörök és klubok – Sportnapok és sportágválasztó napok szervezése, lebonyolítása – Művészeti szakkörök

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése és lebonyolítása.

VI. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

– Fiatalok közösségépítése: – Ifjúsági referens – Ifjúsági napok szervezése – Testvérvárosi kapcsolatok megerősítését szolgáló programok, rendezvények.

– Közösség egészségfejlesztése: – Fiatalok, iskolások tájékoztatása filmvetítés segítségével – Egészségnapok, tájékoztató programok szervezése és lebonyolítása

VII. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése – Ösztöndíjprogramok kidolgozása és fejlesztése.

VIII. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése Helytörténeti könyvek kiadása

– Nemzetiségi találkozók megszervezése és lebonyolítása – Iskolás-óvodás gyerekek nemzetiségi nyelven történő mese- és versmondó előadás – Városkapu és Patrióta folyóiratban megjelenő cikkek a témában.

 

 

Letölthető dokumentumok