Inkubátorház építése Tatán

Tata Város Önkormányzata a 4/2017. (I.25.) Tata Kt. határozata alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Inkubátorház építése Tatán” címmel.

Támogató a TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 azonosító jelű pályázatot 2018.07.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte.

Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne: 2890 Tata, 460/155 és 460/158 hrsz.

A projekt időtartama:

Támogatás összege (Ft)

399 459 125

Összköltség (Ft)

399 459 125

A projekt megvalósításának kezdete

2018.08.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.07.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2021.10.29.

Az eredeti hatálybalépés dátuma

2018.09.10.

A legutóbbi szerződésmódosítás hatálybalépés dátuma

2021.01.21.

A projektben a fő fejlesztési cél, hogy olyan jelentős fejlődési potenciállal rendelkező, speciális gépgyártás, járműgyártás, élelmiszeripar, illetve zöld gazdaság területén tevékenykedő vállalkozások működhessenek a szerteágazó infrastrukturális és magas hozzáadott-értékű szolgáltatásokat nyújtó, modern és jól felszerelt inkubátorházban, akik képesek innoválni, foglalkoztatni, a helyi gazdaságot erősíteni, a város ipari potenciálját hosszútávon növelni.

A város fejlesztési elképzeléseit összefoglaló, 2008-ban készült Magyary-terv felülvizsgálata és új célkitűzések megfogalmazása után 2015-ben elfogadásra került a Magyary-terv 2.0. A terven belül az Esterházy gazdaságfejlesztési alprogram célként határozza meg az inkubátorház létrehozását.

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája c. keretdokumentum 2.3.2 Egyéb projektek alpontjában 23. szám alatt nevesített beruházása az inkubátorház létrehozása. A megalapozó dokumentum szerint a projekt a „T4: A város gazdasági erejének növelése” stratégiai célhoz illeszkedik, indikatív forrásként a TOP 1.1 intézkedéscsoport került megjelölésre.

A gazdaságfejlesztési beavatkozások kapcsán Komárom-Esztergom megye Integrált Területi Programja a városias térségekben – a TOP 1.1 forrás terhére – a meglévő (belterületi) önkormányzati (többségi tulajdonú) épületekben inkubátorház, vállalkozók háza, szolgáltatóház, irodaház funkciójú fejlesztéseket preferálja, az innováció ösztönzése érdekében.

A projekt keretében megvalósításra kerülő inkubátorházat vállalkozói inkubátorként kívánjuk működtetni, amely közös szolgáltatásokat és általános üzleti-szakmai segítséget biztosít nem szelektált iparági kezdő vállalkozások számára.

Az 1.035,50 m² nettó alapterületű épület két fő részre – műhely valamint iroda- és kiszolgáló egységek – tagolódik. A komplexumban összesen 256,20 m² irodatér található, korszerű bútorzattal ellátva, több egységre osztva. Kialakításra kerül ezenfelül egy 4 férőhelyes, open-office jellegű co-working irodatér, megfelelő bútorzattal, tovább egy 40,60 m²-es, üzleti használatra alkalmas berendezett tárgyalótér.

Az épület másik fő eleme egy 615,40 m² alapterületű, műhelyfunkcióra, illetve másodlagosan rendezvényekre, termékbemutatókra, kiállításokra alkalmas közösségi tér.

A projektben – együttműködési megállapodással igazoltan – 6 inkubációs szolgáltató elérhető lesz, ezen felül az inkubátorházban további 5 infrastrukturális, 4 adminisztratív és 4 networking szolgáltatás hozzáférhető.

A projekt kapcsán a támogatást igénylő a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával is együttműködési megállapodást kötött.

A projekt elszámolható költsége 399.459.125 Ft.

A projekt lehetőséget nyújt a vállalkozásindítással járó egzisztenciális kockázatok csökkentésére, javítja a lehetőségekhez való hozzáférést. Az (ön)foglalkoztatás esélyének megteremtésével javítja az életminőséget, lehetőséget biztosít a közvetett kedvezményezettek számára az anyagi jólét elérésére is, így a társadalmi fenntarthatósága is igazolható.

 

Támogató – Közreműködő Szervezet

Kedvezményezett:
Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-34-588-616,
Fax: 0634-587-090
E-mail: polgarmester@tata.hu

Letölthető dokumentumok