Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Támogatás összege: 998.220.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Projekt helyszíne: Tata Gesztenye fasor (hrsz: 2248/1, 2248/2), Vasút utca (hrsz: 1985, 1989, 2005, 2051, 2051/1, 2076, 2240, 2247) és Bacsó Béla utca (hrsz: 2312)

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

 

Rövid összefoglaló:

Tata Város Önkormányzata 998,22 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére.

A város legjelentősebb és legsürgősebben kezelni kívánt problémagócát a csapadékvíz elvezetés területén az Újhegyi úti vízfolyás, és az ennek vizét levezető patak meder és csatorna szűk keresztmetszete jelenti. Az Újhegyi úti vízfolyás a város keleti határában ered. A patak részben nyílt mederben, részben zárt csatornával, a terület mélyvonalán haladva éri el a Budapest – Hegyeshalom vasútvonalat. A vasúti pálya keresztezését követően a vasúttal párhuzamosan kiépített mederben – a Vasút utcai telkek végében – folyik, majd ezt követően a Vasút utca – Vasút köz – Bacsó Béla úton vezetve éri el a Szent István utcát. A csatorna végül a Malom-patakba köt be, amely az Által-érbe, mint befogadóba vezeti el a vizet.

A problémát az okozza, hogy a vasút melletti ároktól induló O50b majd O60b csatorna vízszállító képessége számottevően kisebb a vízfolyás által szállítandó mértékadó árvízhozamnál, ezért a vasút melletti árokban, nagy intenzitású csapadék esetén jelentős mértékű visszaduzzasztás tapasztalható. A visszaduzzasztás miatt az árokban megemelkedő vízszint a Vasút utcai telkeket elöntve folyik le a területen. További súlyos elöntések jelentkeznek a Gesztenye fasoron és a Szent István utcában is, ahol a meglévő zártszelvény esése oly mértékben lecsökken, hogy a csapadék a fedlapokon kilép és a terepesést követve a felszínen folyik le.

Az érintett városrész teljesen beépített, családi házas jellegű terület, amelyen a magáningatlanok mellett számos egyéb nagy értékű megvédendő önkormányzati és állami tulajdonú építmény is található, pl. óvoda. Az elmúlt években a területet számos elöntés sújtotta, az Önkormányzathoz rendszeresen érkeztek lakossági panaszok, amelyben a csapadékvíz elvezetés problémájának megoldását kérték a város vezetésétől.

Tata Város Önkormányzata a helyzet rendezése érdekében már korábban elkészíttette a szükséges engedélyes és kiviteli terveket. A tervekre a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/6766-6/2015.ált. számon adta ki vízjogi létesítési engedélyét. A beruházás tehát teljesen előkészített, megvalósítására – a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – várhatóan 2022-ben kerül sor.

A projekt átfogó, hosszú távú célkitűzése, hogy az érintett városrész csapadékvíz kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban, az esővíz rendezett elvezetésével hosszútávon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt konkrét célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is.

A tervek szerint, a patak meglévő zártszelvényét át kell építeni, hogy a térségben jelentkező elöntések megszüntethetők legyenek. Az új zártszelvény nyomvonalának kiválasztásánál az volt a célkitűzés, hogy a vasút melletti árok vizét ga legrövidebb úton a Malom-patakba lehessen elvezetni úgy, hogy a csatorna megközelíthetősége is biztosított legyen, az ne bekerített családi házas telken haladjon. Ennek figyelembevételével a tervezett csatorna nyomvonalát a vasút melletti MÁV területen, majd a Gesztenye fasor útburkolata alatt vezetve szükséges kialakítani.

A fejlesztés megvalósításával Tata érintett részén a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása várható.

 

Támogató – Közreműködő Szervezet

Kedvezményezett:
Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-34-588-616,
Fax: 0634-587-090
E-mail: polgarmester@tata.hu