A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

A Képviselő-testület 165/2008.(V.28.) sz. határozatában döntött arról. hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2. kódszámú, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatra. A pályázat címe A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

A pályázat az alábbi célokra terjed ki:

  1. A döntési mechanizmus korszerűsítése (pl.: Az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása – munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása; A projekt szemlélet megerősítése)
  2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (pl.: Stratégia tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása), ide kapcsolható az új pénzügyi program beszerzése
  3. A partnerség erősítése (pl.: Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa)

A fenti pályázati célok tejlesülésével, a hivatal szervezetfejlesztésével a Gazdasági Programban foglaltak szellemi alapjai teremtődnek meg. Az Irányító Hatóság vezetője 2008. 10.31-i döntése alapján 19.998.960 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a projektet.

 

Csatolmányok

Adatvédelem

Civil szervezetek részére kérdőív

A projekt irányítási és döntéshozatali rendje

Szervezetfejlesztés a hivatalban

Projektzárás