A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja

Tata Város Önkormányzata 2013. 04. 12. napon pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül meghirdetett „Élőhelyvédelem és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” tárgyú felhívására.

A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0014 azonosítószámú, „A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja” című projektet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013 októberében 275.492.365,-Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt időtartama

Kezdőnap: 2014. február 14.

Fizikai befejezés napja: 2015. október 31.

A projekt finanszírozása

Elszámolható költségek: 254.969.570,-Ft

Támogatás: 254.969.570,-Ft

A projekt összefoglalója:

A tatai Réti 8-as számú halastó a Ramsari egyezmény alá tartozó nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület, madár-fészkelő hely. A Tata Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő tó erősen eutrofizálódott. A tó rekonstrukciójához alapvetően szükséges első lépés az iszap (~ 100-300 ezer m3) részbeni eltávolítása.

A projekt során a 32,17 ha-os Réti 8-as tó felület (088/6 hrsz.) 63%-a, azaz közel 20 hektár került 0,3-0,8 m mélységig kikotrásra (száraz kotrás). A kikotort iszap mennyisége 100.000 m3 volt. A kikotort száraz iszap túlnyomó része helyben, a tómeder szélein került elhelyezésre, erősítve a gáttesteket és elősegítendő széles nádas szegélyek megtelepedését, kisebb részben pedig az 1243 hrsz-ú, 7 hektáros deponálásra szánt, mélyebb területre (~7 ezer m3) terítették le.

A fennmaradó iszap mennyiségből került kialakításra 2 db fészkelő sziget. A Réti-halastavak 8-as tavának rekonstrukciója révén a ma szárazon álló (és ennek következtében egyre romló állapotú, pusztuló) nádas új életre kelt, az elgyékényesedés visszafordítható lett és a 36 hektáros tóegység területén egy kb. 20 hektáros vízfelület jött létre, változó vízmélységgel, a fészkelő madárvilág érdekét szolgáló költő szigetekkel, a partokon fűzfákkal (amelyeket az egykori halászat során mindig kivágtak). A feltöltő és leeresztő műtárgyak rekonstrukciójával a tó vízgazdálkodása kiegyensúlyozottá vált, a rendszeres és ökológiai szemléletű élőhely-gazdálkodás, nádgazdálkodás, oktatás révén pedig biztosíthatóvá vált hosszú távon is a tó fennmaradása, jó állapotban tartása.
Projekttel érintett terület (célterület és beavatkozási terület) nagysága: 271 ha.